Спартакіада університету 2018 року

Друк

лого спортивноеРЕГЛАМЕНТ   проведення Спартакіади

Національного технічного університету                          

України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

2017-2018 навчального року

 

                                                                                         І.  Мета  та  завдання

Спартакіада університету є складовою частиною педагогічного процесу в навчально-методичній, навчально-виховній та оздоровчій роботі, що обумовлює потребу в її проведенні.

Спартакіада проводиться з метою:

1. Впровадження фізичної культури та спорту в побут студентської молоді та залучення її до здорового способу життя.

2. Визначення особисто - командної першості серед учасників Спартакіади.

3. Впровадження навичок самоконтролю за станом здоров’я та фізичної підготовленості в побут студентів та навчально-тренувальний процес.

4. Виховання у студентів патріотизму та всебічної підготовленості до виконання програмно-нормативних вимог з фізичного виховання.

5. Використання функціональної, психологічної підготовленості та набутих навичок в професійній, навчальній та громадській діяльності.

6. Підбиття підсумків з навчально-методичної, організаційно-педагогічної і спортивно-масової роботи серед студентів та підрозділів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (далі КПІ ім. Ігоря Сікорського).

                                             П. Організація, місце і строки проведення

Організація змагань грунтується на проведенні оздоровчої та спортивно-масової роботи у відповідності з Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах, програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського з фізичного виховання і проводиться в 2 етапи:

І етап - масові змагання відбіркового характеру серед навчальних груп, курсів або факультетів протягом навчального року.

ІІ етап – фінальна першість між збірними командами факультетів\інститутів (об’єднані команди між факультетами не допускаються) проводиться  згідно календаря Спартакіади наприкінці навчального року.

Суддям з видів спорту взяти за основу наведені в розділі V терміни проведення змагань та в разі їх перенесення на новий строк погодити його з головним суддею Спартакіади.

Змагання проводяться на базі ЦФВС та відкритих майданчиках університету.

                                                                  ІІІ. Керівництво змаганням

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється організаційним комітетом Спартакіади у складі:

-          проректор з науково-педагогічної роботи Киричок П.О. – голова оргкомітету;

-          декан факультету біомедичної інженерії Максименко В.Б. – заступник голови оргкомітету;

-          завідувач кафедри спортивного вдосконалення Новицький Ю.В - головний суддя Спартакіади;

-          завідувачакафедри фізичного виховання Бойко Г.Л. - заступник головного судді Спартакіади;

-          заступник голови профспілкового комітету студентів Степанюк І.В.  - заступник головного судді Спартакіади;

-          старший викладач  кафедри спортивного вдосконалення Прус Н.М. - головний секретар Спартакіади;

-          лікар змагань – Боровська І.О.

Безпосередня підготовка та проведення змагань з видів спорту, що входять до програми Спартакіади, покладається на головну суддівську колегію, суддів згідно регламенту про змагання з відповідного виду спорту та на викладачів – відповідальних за спортивно-масову роботу на факультетах .

                                                                    ІV. Учасники змагань

    До участі в змаганнях допускаються студенти (курсанти)КПІ ім. Ігоря Сікорського денної форми навчання, які пройшли медичний огляд і мають дозвіл на участь від медичної установи за формою, що обумовлена правилами змагання (Додаток I).

                                        V. Програма фінальних змагань Спартакіади та строки проведення  (Дати змагань уточнюються)

№ п\п

Види спорту

Орієнтовний термін проведення

Головний суддя

1.

Футбол

Мохунько О.Д – ст. викладач каф.спортивного вдосконалення

2.

Волейбол

Абрамов С.А. – ст. викладач каф. фізичного виховання

3.

Боротьба дзюдо

Агеєв П.М. – ст. викладач кафедри спортивного вдосконалення

4.

Теніс настільний

Гришко Л.Г. – викладач каф. фізичного виховання

5.

 Спортивна аеробіка

Толмачова С.Е. – ст. викладач каф. фізичного виховання

6.

Баскетбол

За робочим графіком

Березень-травень

Єфременко В.М. ст. викладач каф. фізичного виховання

7.

Шейпінг

Іванюта Н.В.. – ст.. викл.. каф. фізичного виховання

8.

Бокс

Запольський Д.П – викладач каф. спортивного вдосконалення

9.

Стрільба з луку

Д’якова О.В. – викладач каф. спортивного вдосконаленя

10.

Легкоатлетична естафета

Скибицький І.Г. – доцент каф. спортивного вдосконалення

11.

Важка атлетика

 

Крилов А.Г. – викл. каф. спортивного вдосконалення

12.

Плавання

Щеглов Є .М.. – ст. викл. каф. фізичного виховання

13.

Жим штанги лежачі

Панкратов М.С.- ст. викл. каф. фізичного виховання

14.

Спортивна гімнастика

Шишацька В.І. - ст. викл. каф. фізичного виховання

15.

Туризм

Михайленко В.М. – ст. викл. каф. фізичного виховання.

16.

Теніс

Жуков С.М. – ст.. викладач каф. фізичного виховання

17.

Гірьовий спорт

Крилов А.Г.- викл. каф. спортивного вдосконалення

18.

Шахи

Степанюк І.В.- заст. голови профкому студентів

Змагання з видів спорту, що входять до програми Спартакіади, проводяться згідно з правилами відповідного виду спорту, які затверджені федерацією та у відповідності з окремими регламентами про проведення змагання.

VІ. Умови визначення переможців

В змаганнях Спартакіади визначаються:

-          особиста першість в окремих видах Спартакіади згідно регламенту змагань з виду спорту.

-          загальнокомандна першість в окремих видах Спартакіади.

-          загальнокомандна першість в комплексній Спартакіаді.

В залік факультетам нараховуються очки за результатами виступу в змаганнях згідно даного Регламенту. При участі декількох команд від факультету в одному з видів спартакіади в залік факультету нараховуються очки відповідно зайнятого місця однією з команд з кращим результатом. Результати інших команд з одного факультету (інституту) на зайняті місця команд інших факультетів не впливають.

Командна першість в окремому виді спорту визначається при участі не менше 3-х команд від різних факультетів (інститутів) в будь-якому виді програми Спартакіади.

Загальнокомандну першість в комплексній Спартакіаді визначають за кращою сумою очок, набраних факультетом (інститутом) в 10-ти видах програми Спартакіади за наведеною нижче таблицею.

В разі однакової кількості очок у двох, або декількох факультетів, перевагу (першість) отримує та команда, що має більше І-х, потім ІІ-х та відповідно ІІІ-х місць в окремих видах програми.

Таблиця нарахування очок в окремих видах програми Спартакіади

1м-

30очок

10м -

14

19м -

5

2м -

25

11м -

13

20м -

4

3м -

22

12м -

12

21м -

3

4м -

20

13м -

11

22м-

2

5м -

19

14м -

10

23м -

1

6м -

18

15м-

9

24м -

1

7м -

17

16м -

8

25м -

1

8м-

16

17м -

7

26м -

1

9м -

15

18м -

6

   

VІІ . Порядок нагородження

 переможців Спартакіади

1. В особистій першості з окремих видів Спартакіади учасники, які посіли І, П, ІІІ місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

2. В командній першості в окремих видах Спартакіади факультетські команди, що посіли І, П, Ш місця  нагороджуються кубками, та медалями (дипломами) відповідних ступенів.

3. Команди факультетів, які посіли в комплексному заліку Спартакіади I, ІІ і ІІІ місця нагороджуються кубками і дипломами відповідних ступенів.

Голова організаційного

комітету Спартакіади

проректор                                                                                 П.О. Киричок

Головний суддя Спартакіади                                                 

завідувач кафедри

спортивного вдосконалення                                                   Ю.В. Новицький

Зразок заявки на участь

                                                                                           Заявка

на участь команди_____________________________факультету (інституту)

в Спартакіаді КПІ ім. Ігоря Сікорського з___________________________________

                                                        (вид спорту)

№ п\п

П.І.П.

Курс, група

Віза лікаря