Публикации за последние 5 лет

Печать

Агеєв Павло Миколайович

 1. Аналіз мотивації студентів до занять з фізичного виховання. Проблеми диференціації фізичного виховання в організованих коллективахhttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/21073
 2. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних віковихгрупп/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 3. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів. 2017 - https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660 
 4. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних вікових груп./ 2017.    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 5. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. 2018 
 6. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання/ 2016    https://zenodo./record/50306/preview/Zapolskii.pdf   
 7. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОЙОВИМ МИСТЕЦТВО ДЖИУ-ДЖИТСУ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ/ 2019. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587

Білоконь Віктор Петрович

 1. Стрессоустойчивость как характеристика психоемоциональной устойчивости в условиях напряженной игровой деятельности./  2016 http://www.rusnauka.com/19_NPRT_2016/Sport/1_214108.doc.htm
 2. Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу./ 2016    http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20020
 3. Розробка тренувальних занять з метою контролю швидкості і витривалості в футболі/2016.  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20022
 4. Формирование здорового образа жизни студентов./2016 . http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19935
 5. Мотивация студентов на занятиях физической культурой и спортом при помощи сореновательно-игрового метода/ 2019 //http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20950
 6. Управление тренировочным процессом в игровых видах спорта/  2017
 7. Аналіз рівня психофізфологичного стану студентів НТУУ "КПІ"; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23412
 8. Система физического воспитания в высшем учебном заведении / 2017 http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2033

Градусова Наталія Вікторівна

 1. Єфективність впровадження новітніх фітнес-технологій в системі навчання студентів ВНЗ / http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20750/1/Chekhovskaya_Gradusova.pdf
 2. Мотивація студентів до занять фітнесом в навчальному процесі з фізичного виховання/2017

Гринь Андрей Романович

 1. Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності/2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20905
 2. Психологичні ресурси подалання наслідків травм та збереження здоров,я спортсменів/2018р. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25891
 3. Вплив занять міні-футболом на фізичний стан студенток / 2016. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20829
 4. Взаємозв’язок компонентів фукціональної підготовленості юних легкоатлетів на єтапі попередньої базової підготовки /2018 ;
 5. Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця / 2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20860
 6. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості / 2016..http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20863
 7. Оцінка сформованості навичок регуляції передстартових психічних станів у спортсменів в процесі підготовки до змагань з веслувального слалому /  2018 г. :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25888 
 8. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів /2019.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513

Демиденко Марина Олегівна       

 1. Женский триатлон. Профилактика травматизма в годичном цикле подготовки/2016/, К: 2016 
 2. Профилактика повреждений плеча в женском триатлоне. /2016 
 3. Профилактика травматизму у жіночому триатлоні./2016
 4. Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки/ 2016  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26793
 5. Портативные вибротренажеры для укрепления мышц пояса верхних конечностей в женском триатлоне, 2016
 6. Аппараты вибротерапии в профилактике повреждений мышц плеча в женском триатлоне/2016
 7. Комютерізована система Multi-JointSystem MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба"/ 2016
 8. Концептуальніпідходизпрофілактикитравмуванняплечавжіночомутриатлоні/2016. 
 9. Травмування плеча як найбільш поширена проблема в жіночому триатлоні. Методи та засоби превентивної реабілітації, Демиденко М.О./2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23583
 10. СРЕДСТВА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ ПЛЕЧА В ПРЕВЕНТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЖЕНСКОМ ТРИАТЛОНЕ, /2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23473
 11. Технические средства программы превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне/2017, http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23664
 12. Построение методов превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне в зависимости от календарного плана соревнований", Демиденко М.О.//  2017 
 13. Біомеханічні аспекти створення програми превентивної фізичної реабілітації пошкоджень верхньої кінцівки в жіночому триатлоні/ .2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23474 
 14. Перспективы использования современных технических систем и средств в программе превентивной физической реабилитации повреждений плечевого сустава спортсменок женского триатлона / 2017.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23529  
 15. Комп’ютеризована система Multi-Joint System MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба /  2016. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21513 

Д'якова Оксана Віргініївна  

 1. Вариабельность сердечного ритма как инструмент контроля функционального состояния студентов НТУУ "КПИ"/2016 - C.85-88; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21258
 2. Оцінка психофізіологічних функцій стрільців з лука високої кваліфікації./2016 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21354
 3. Комплексна характеристика підготовки студентів,які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку НТУУ "КПІ"/2017г. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21360
 4.  Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента/ 2017г.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
 5. 5.Нейродинамическая составляющая психофизиологических характеристик волейболистов высокой квалификации/2018, http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23715
 6. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов/ 2018.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
 7. Місце спеціальних продуктів в системі харчування спортсменів високої кваліфікації /201788. Url:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22123;

Журавльов Сергій Олексійович  

 1. Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і змагальних навантажень футболістів//2016,
 2. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста,//2016).
 3. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов./2016
 4. Проблемыорганизациипропагандымини-футболасрединаселения./2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19630
 5. Особливості підготовки студентських збірних команд з футзалу до короткострокових змагань/2018
 6. Особливості підготовки футзалістів на сучасному етапі розвитку виду спорту.; доповідь /2017 
 7. Розвиток швидкісноїсилиішвидкісно-силовоївитривалостіуфутболістівкомандВНЗ / 2018 - January 7, 2019.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26151 
 8. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / 2019. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780

Запольський Дмитро Петрович                  

 1. Аналізмотиваціїстудентівдозанятьзфізичноговиховання.Проблеми  диференціації  фізичного  виховання в  організованих  коллективах/ 2016.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21073
 2. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних вікових групп/2017 р. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 3. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів./2017 https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660   https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/465077.pdf
 4. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. /2018   http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23207/1/Vazhlyvist_tehniky_navchannya_v_boxi_Nazymok_V.V..pdf
 5. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання// 2016 https://zenodo./record/50306/preview/Zapolskii.pdf 
 6. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОЙОВИМ МИСТЕЦТВО ДЖИУ-ДЖИТСУ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ/ 2019. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587

Захарова Ірина Юріївна

 1. Лечебная физическая культура при травмах в грудном отделе позвоночника/ 2016  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26323
 2. Роль физической нагрузки в решении проблемы избыточного веса./2016  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26317
 3. Проблеми формування цінностей фізичної культури у  студентської молоді/ 2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26322
 4. Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи/2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26316
 5. Проблеми формування цінностей фізичної культури у студентської молоді/2017. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26322
 6. Использование оздоровительных программ для коррекции нарушений осанки студентов специальной медицинской группы / 2018. – http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26306

Кетова (Ігнатенко)Наталія Валеріївна  

 1. Планування тренувального навантаження у відповідності з віковими особливостями розвитку фізичних здібностей учнів ДЮСШ./2016 - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21509
 2. Характеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартрит/2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 3. Клініко-фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом/2017
 4. Проблеми та перспективи організації навчального процесу з фізичного виховання у спеціальному медичному відділенні ВНЗ/ 2016.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27007

Карпюк Ірина Юріївна

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи/2016
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями сечовивідної системи/2016
 3. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я/2018 
 4. Аналіз показників фізичного розвитку студентів (порівняння з вимогами міжнародних стандартів/ 2017

Качалов Олександр Юрійович 

 1. Влияние занятий плаваньем на функциональное состояние организма студентов/2016. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20866
 2. Формирование устойчивой мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию./2016.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20683
 3. Применение плавания при коррекции искривления позвоночника/ 2016.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20867
 4. Формирование у студентов положительной мотивации к здоровому образу жизни/2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21557
 5. Влияние занятий водным поло на функциональное состояние организма ватерполистов/2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20866
 6. Вивчення динаміки плавальної підготовленості юних ватерполістів //2017.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21554
 7. Выявление особенностей физического развития ватерполистов 15 – 16 лет / 2019.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26781

Кондратович Андрій Борисович  

 1. Особенностисистемыподготовкиспортсменов, специализирующихсявспортивныхиграх/2016
 2. Значення культура мовлення тренера ігрових видів спорту/ 2016
 3. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості./2016
 4. Впливзанятьфутболомнапоказникифізичнихякостейстудентів.КондратовичА.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19739
 5. Історія виникнення і розвитку футболу в Україні 2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19738
 6. РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ, Кондратович А.Б./2018
 7. Розвиток швідкисно-силових якостей студентів. що займаються футболом/2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23458 
 8. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості / 2016.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20863
 9. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів /  2019. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513
 10. Швидкісно-силова підготовка футболістів студентської команди з урахуванням індивідуальних параметрів навантаження /2019   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26782
 11. Особливості розвитку фізичних якостей у футболістів /2019.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27486

Кривенда Вячеслав Сергійович

 1. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста/2016
 2. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов/2016 
 3. Организационныепроблемыразвитиямини-футболаввузахУкраины.КривендаВ./2016  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19742
 4. Комплектования мини-футбольной команды по индивидуальным признакам подготовленности и физического развития/ 2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19631
 5. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - ФУТЗАЛІСТІВ ПЕРШИХ РОКІВ НАВЧАННЯ/2018
 6. Підвищення ефективності тренувального процесу підготовки футболістів у залах / 2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26784
 7. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / 2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780 

Крилов Анатолій Геннадійович

 1. П'ятьбазовихвправдлязростанням'язів./2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21519
 2. Необхідність силової підготовки студентів засобами гірьового спорту/2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20886
 3. Вплив занять атлетичною гімнастикою на розвиток фізичних якостей в умовах технічних вузів  України/2016   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20893
 4. Швидкісно-силова підготовка дзюдоїстів 14-15 років./2017 
 5. Застосування активної форми відпочинку з метою підвищення працездатності гімнастів /2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26349
 6. Організаційно-технічні рекомендації та особливості розвитку силових якостей студентів-пауерліфтерів / 2018.    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26352 
 7. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ЖІНКИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ПАУЕРЛІФТИНГОМ / 2019  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27588

Кузенков Олег Вікторович  

 1. Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки/2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20914
 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТА – ОСНОВА КОМАНДНОЇ ГРИ/2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25214
 3. Значення та використання тренером короткострокових перерв під час проведення ігор з баскетболу/2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25219
 4. Вивчення випадків використання окремих видів конфліктів в спортивних командах/2019   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27556
 5. Тенденції розвитку сучасного баскетболу/2019   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27557

Лозенко Наталія Миколаївна    

 1. Відповідальність за власне здоров'я як домінантний аспект здоров'язбереження студентів/2017    jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/.../12514/16948
 2. Методичні аспекти навчання при проведенні занять з аеробіки зі студентами/2017
 3. Відповідальність за власне здоровя як домінантний аспект здоровязбереження студентів/2017;http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/pdf

Лускань Олег Юрійович     

 1. Теоретичний аналіз досліджень щодо вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ/2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25223
 2. Фізичне виховання як засіб формування здорового способу життя студентської молоді/2018.- С.58-64;

Мохунько Олександр Дмитрович  

 1. Повышение эффективности тренировочного процесса подготовки футболистов в залах/2016   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19741
 2. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу2016
 3. Особливості формування агресивної поведінки  спортсмена/2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19761
 4. Розвиток координаційних здібностей у студентів-футзалістів перших років навчання/2018
 5. Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвітку виду спорту/2017 
 6. Впливродининаформуванняагресивноїповедінкиспортсмена/2018 
 7. Критерии тренировочной нагрузки в единоборствах/2017
 8. Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ 2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082
 9. Підвищення рівня рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу / 2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19740
 10. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів/2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397
 11. Повышениеэффективноститренировочногопроцессаподготовкифутболистоввзалах/2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19741
 12. Методинауковоїпсихологіївспорті /2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26076

Муравський Леонід Володимирович   

 1. Исследование индивидуального влияния нервно-психических напряжений на показатели специализированных двигательных реакций спортсменов/2016
 2. Критериитренировочнойнагрузкивєдиноборствах/2017
 3. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів / 2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397

Новицький Юрій Володимирович

 1. Детермінаційні відносини проявів особистості в формуванні культури здоров'я студентської молоді /2016. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17898
 2. Общиепредставленияопроблемездоровогообразажизни,2016
 3. Здоровье – гармония и баланс жизнедеятельности человека/2016
 4. Системні фактори впливу на здоров'я людини/2016  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22272
 5. Методичні рекомендації з фізичного виховання для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі боротьби дзюдо)/2016  (Методичні рекомендації українською мовою)
 6. Некоторыевопросыформированиякультурыздоровья/2016
 7. Спряженість психічних властивостей в проявах комунікативності / 2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17903
 8. Гендерные зависимости психомоторной активности от проявлений темперамента/2017Наукометричні БД:Copernik
 9. Современный мир и здоровье человека./2017. С. 77-80.; Наукометричні БД:Copernik
 10. Гендерные зависимости коммуникативной работоспособности от проявлений темперамента/2017 Наукометричні БД:Copernik;
 11. Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
 12. Гендерные особенности проявления динамических характеристик пластичности нервных процессов/ Наукометричні БД:Copernik/2017.
 13. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций/ 2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198
 14. Вплив освітянської парадигми на формування інтелектуальних потреб студентів технічного університету/2018.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23291 
 15. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной работоспособности студентов технического ВУЗа /2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268 
 16. Сопряженность интеллектуальных процессов с темпераментом на основе психомоторной активности у студентов / 2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23200 
 17. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций /2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198;
 18. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов /2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
 19. Гендерные особенности проявления пластичности в поведенческих реакциях студентов /2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27497

Обезюк Тетяна Констянтинівна    

 1. Вивчення мотивації студентів "КПІ ім. І.Сікорського" до організації здорового способу життя/2017
 2. Здоровий спосіб життя молоді як запорука тривалості життя/2018 
 3. Значення фізичної культури і її вплив на формування репродуктивного здоров'я молоді/2017 
 4. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я/2018 

Пасічна Тетяна Володимирівна    

 1. Фізична досконалість студентів на прикладі фанк аеробіки як складової частини фізичного виховання/2017
 2. Критерії хореографічної підготовленості спортсменів у складнокоордінаційних видах спорту/2016
 3. Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ/2017
 4. Деякі аспекти виховання студентської молоді. Методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою/2018  
 5. Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту/2017

Прус Надія Михайлівна   

 1. Движение – путь к увеличению продолжительности жизни./2016
 2. Рекомендаціїщодонавчанняправильномудиханнюпідчасоздоровчогобігу/2016
 3. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена/2016 
 4.  Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека/2016
 5. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления/2017 
 6. Значениенекоторыхнагрузокирежимовдляздоровья/2017
 7. Анализ влияния занятий атлетической гимнастикой  на состояние резервных возможностей организма спортсменов/2016
 8. Вплив різних режимів тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики/ 2016
 9. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена/ 2016
 10. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы/2017   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795.
 11. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів/2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132
 12. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни/2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444;
 13. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе/2018http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399 ;
 14. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений /2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395 

Руденко Галина Андріївна

1. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной    работоспособности студентов технического ВУЗа /2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268;

2. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / 2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395

Сабіров Олександр Сергійович  

 1. Стан фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів /2016
 2. Стан фізичного розвитку студентів вищих навчальних закладів /  2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21226
 3. Історичні особливості розвитку регбі в Україні/2018 
 4. Концептуальні основи формування рухових умінь і навичок студентів у процесі позааудиторних занять фізичними вправами/2018 
 5. Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення / 2018
 6. Особливості формування агресивної поведінки спортсмена/ 2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19761
 7. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена/ 2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22136
 8. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу/2016
 9. Аналіз впливу занять атлетичною гімнастикою на стан резервних можливостей організму/2016
 10. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів/2016   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22137
 11. Вплив різних тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики/2016
 12. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакції спортсменів/2016
 13. Иcследование взаимовлияния силовых и аэробных нагрузок в атлетической гимнастике/2016   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19860
 14. Генезис формирования агрессивного поведения в спорте/2016
 15. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов /2016    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795
 16. Методы научной психологии в спорте/ 2017
 17. Исследование мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию в Вузе/2017
 18. Методика подготовки к занятиям бегом/ 2018
 19. Специальнаясиловаяподготовкаспринтера/2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23269
 20. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсмена/2018
 21. Анализ величины тренировочной нагрузки в единоборствах /2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25396
 22. Влияние занятий атлетической гимнастикой на состояние резервных возможностей организма спортсменов / 2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19861

 Томашевський Дмитро Володимирович  

 1. Вплив фізичних навантажень на опорно-руховий апарат і функціональний стан студентів спортсменівТа відновлення педагогічними засобами студентів спортсменів /2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24904
 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ З ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРШОГО ВІКУ/ 2017   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 3. Методика проведення занять волейболом з особами старшого та похилого вік/2017   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 4. Дидиатичні принципи планування та організації місць занять волейболом з урахуванням вікових особливостей осіб старшого та похілого віку/2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24901
 5. Індивідуальні тактичні дії у волейболі студентів груп спортивного вдосконалення «Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського»/2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27515

Ускова Світлана Михайлівна  

 1. Двигательная активность – необходимое условие полноценной жизни человека/2016   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22093
 2. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена/2016  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22136
 3. Рекомендаціїщодонавчанняправильномудиханнюпідчасоздоровчогобігу/2016
 4. Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека/2016
 5. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления/2016   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22154
 6. Генезисформированияагрессивногоповеденияспортсмена/2016
 7. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів/ 201 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23391
 8. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе/2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399
 9. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни/2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444,
 10. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів/2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132
 11. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений/2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395

Устименко Григорій Олександрович 

 1. Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління/2017    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20916    

Яременко Олег Миколайович

 1. Особенности спортивной тренировки баскетболистов/2016
 2. Витривалість її розвиток, гнучкість і методи її удосконалення/2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19535 
 3. Передача, ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі/2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19536  
 4. Психофізичний стан студентів в системі їх відбору для занять баскетболом. Особливості прояву/2018
 5. Основы обучения техники и тактики игры в баскетбол студентов І и ІІ курсов на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского/2018 
 6.  Прыжок как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста / 2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26787
 7. Основа общефизической подготовки баскетболистов / 2019  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786

Ответственный за предоставление информации заведующий кафедрой Новицький Ю.В.