Публикации за последние 5 лет

Агеєв Павло Миколайович

 1. Діагностика психофізіологічних функцій дзюдоїстів різних вагових категорій. Запольський Д.П ,2015 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21316 :
 2. Аналіз мотивації студентів до занять з фізичного виховання. Проблеми диференціації фізичного виховання в організованих коллективахЗапольський, ДАгеєв, Пhttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/21073
 3. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних віковихгрупп/Запольський,Д.Агеєв,П.2017, http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 4. Вдосконалення статодинамичної стійкості дзюдоїстів на етапі початкової підготовки. Агеєв П.М./ 2015, http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21318
 5. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів.Агеєв П.М.,Запольський Д.П. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4, К: 2017 - C. 7-10; https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/465077.pdf
 6. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних вікових груп./Запольський Д.П.,Агеєв П.М.// 2017. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 7. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Агєєв П.М., Запольський Д.П2018 
 8. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання/Запольський Д.П.,Агеев П.М.// 2016https://zenodo./record/50306/preview/Zapolskii.pdf   
 9. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОЙОВИМ МИСТЕЦТВО ДЖИУ-ДЖИТСУ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ/ Запольський Дмитро Петрович, Агєєв Павло Миколайович (Київ, Україна) // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 4(48), ч. 3 с.21-26 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587

Білоконь Віктор Петрович

 1. Стрессоустойчивость как характеристика психоемоциональной устойчивости в условиях напряженной игровой деятельности./ Билоконь В.П.// 2016 http://www.rusnauka.com/19_NPRT_2016/Sport/1_214108.doc.htm
 2. Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу./Білоконь В.П./ 2016http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20020
 3. Розробка тренувальних занять з метою контролю швидкості і витривалості в футболі/Білоконь В.П./ 2016.  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20022
 4. Формирование здорового образа жизни студентов./Билоконь В.П. 2016 . http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19935
 5. Мотивация студентов на занятиях физической культурой и спортом при помощи сореновательно-игрового метода, Білоконь В.П., //http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20950
 1. Управление тренировочным процессом в игровых видах спортаБілоконь В.П., //Materials of the XIII international research and praktice conference "Scientific horisons -2017" 30 september - 07 october 2017// Sheffild:Science and education LTD, 2017.- P.16-19;
 2. Аналіз рівня психофізфологичного стану студентів НТУУ "КПІ"; Автори - Анікеєнко Л.В.,Білоконь В.П., http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23412
 3. Система физического воспитания в высшем учебном заведении / В. К. Билоконь,2017 http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20338

Брайко Наталія Гнатівна  

 1.  Социально-педагогические условия подготовки студентов к здоровьеформирующей деятельности в процессе рекреционно-оздоровительных занятий/ Брайко Н.Г., АндрееваЕ.; http://cc.sibimol.bnrm.md/opac/bibliographic_view/565722;jsessionid=FB87592DC53B8A7576F831D0DC27ADBF
 2. К вопросу об использовании современных инновационных фитнес-технологий в физичеком воспитании студентов специальной медицинской группы./Брайко Н.Г. 2016. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26981
 3. Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки. / Брайко Н.Г., Демиденко М.О. //2016. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26793
 4. Рухова активність як засіб оздоровлення студентів / Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В. 2015. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26794
 5. Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию для студентов, отнесенных к специальной медицинской группе./Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В./2017; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26790
 6. Характеристика методів та засобів фізичнох реабілітації при захворюванні на анкілозуючий епондилоартрит,Брайко Н.Г. // 2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 7. Використання здоров'язберігаючих технологій у підвищенні рівня рекреаційної культури студентів вищого навчального закладу. Садовський О. О., Брайко Н.Г. // 2017. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21556;
 8. Методи та засоби фізичної реабілітації при захворюваннях артритом; Автори - Брайко Н.Г.; IX Міжнародна науково-практична конференція, Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 22.03.-23.03.2018 ; Мова публікації:українська
 9. Проблеми та перспективи організації навчального процесу з фізичного виховання у спеціальному медичному відділенні ВНЗ/Брайко, Н.Г., Ігнатенко Н.В., 2016 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27007
 10. Характеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартрит / Ігнатенко Н. В., Брайко Н. І.//2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 11. Профілактика шкідливих звичок студентів засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності / Куриленко С., Брайко Н//2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26798
 12. Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию для студентов, отнесенных к подготовительной медицинской группе / Игнатенко Н. В., Брайко Н. И. //2017. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26790
 13. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ/ Ігнатенко Н. В., Брайко Н. Г.//2018 http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/6069/1/17042018.pdf

Градусова Наталія Вікторівна

 1. Фізичне виховання: методичні рекомендації для самостійних занять з фізичного виховання для студентів навчального відділення аеробіки НТУУ «КПІ». Методичні рекомендації для студентів, які займаються аеробікою / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. В. Іванюта, С. Є. Толмачова, Н. В. Кузьменко, Н. В. Градусова [та ін.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 137 с http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15480
 2. Єфективність впровадження новітніх фітнес-технологій в системі навчання студентів ВНЗ /Градусова Н.В.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 4(85)17, К: 2017-с. 134-136; http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20750/1/Chekhovskaya_Gradusova.pdf
 3. Мотивація студентів до занять фітнесом в навчальному процесі з фізичного виховання/Науковий часопис НПУ ім.МП Драгоманова, серія №15 ;науково-педагогічні проблеми фізичної культури\фізична культура і спорт\ зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К\Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова/2017-Випуск11993017 -с.35-38; Мова публікації: українська.

Гринь Андрій Романович  

 1. Тестування як засіб підвищення ефективності занять з фізичного виховання. Гринь А.Р./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.39-42;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20830
 2. Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності, Гринь А.Р., Гринь О.Р.//Вісник Чернігівського національного педагогичного університету, випуск 143, серія:Педагогичні науки, Чернігів - 2017, ст.154-157; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20905
 3. Психологичні ресурси подалання наслідків травм та збереження здоров,я спортсменів, Гринь А.Р.,Гринь О.Р./Сучасні тенденції розвітку українськойнауки:Всеук.наук.конф.21-22.02.2018р.,Переяслав-Хмельницький,//материали наукової конф;Переяслав-Хмельницький,2018. вип.2(12)-81, с.64-72; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25891
 4. Вплив занять міні-футболом на фізичний стан студенток / А. Р. Гринь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 02 (69). – С. 27–30.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20829
 5. Взаємозв’язок компонентів фукціональної підготовленості юних легкоатлетів на єтапі попередньої базової підготовки; доповідь,Автори - Гринь А.Р.; XVI Міжнародна науково-практична конференція"Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання , спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти"; Місце проведення - Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 12.04.2018 ;
 6. Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця / О. Р. Гринь, А. Р. Гринь, Ю. В. Дутчак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2017. – Вип. 143. – С. 16–20.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20860
 7. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості / Гринь А. Р., Кондратович А. Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 5 (75). – С. 33–36.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20863
 8. Оцінка сформованості навичок регуляції передстартових психічних станів у спортсменів в процесі підготовки до змагань з веслувального слалому / Гринь Олександр Романович, Гринь Андрій Романович // Актуальные вызовы современной науки, ХХХІ Международная научная конференция, 26-27 ноября 2018 г. : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 11(31), ч. 1. – С. 93–100.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25888
 9. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів / Гринь Андрій Романович, Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. 3. – С. 53–57http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513

Демиденко Марина Олегівна       

 1. Женский триатлон. Профилактика травматизма в годичном цикле подготовки,Демиденко М.О., Попадюха Ю.А./Збірник наукових праць "Велес". ІІ Міжнародна конференція "Весняні наукові питання" 2 частина 28.04.2016/, К: 2016 - C.158-163 ;
 2. Профилактика повреждений плеча в женском триатлоне. Демиденко М.О., Попадюха Ю.А./Сборник научных статей ХІІ Межнародной конференции "Развитие науки в ХХІ веке" ,Харьков: 2016 - C.111-113 ;
 3. Профилактика травматизму у жіночому триатлоні.Демиденко М.О., ПопадюхаЮ.А. /Матеріали ХІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах мобілізації 29-30.04.2016р."Переяслав – Хмельницький, 2016 - С.147-150;
 4. Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки.Брайко Н.И., Демиденко М.О./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип.3К 1(70)16, К: 2016 - С. 308-312http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26793
 5. Портативные вибротренажеры для укрепления мышц пояса верхних конечностей в женском триатлоне, Демиденко М.О.//Научный журнал "Pyxis",1 международная конференция "Наука современности "достижения,открытия,исследования",Санкт-Петербург,август 2016г,с 136-146;
 6. Аппараты вибротерапии в профилактике повреждений мышц плеча в женском триатлоне,ISI-journal, Сборник статей "Международные научные исследования" по материалам ІХ международной научно-практичной  конференции: "проблемы и перспективы современной науки",ч.2, Москва,08.2016.стр.55-61.
 7. Комютерізована система Multi-JointSystem MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського універсітету імені Лесі Українки ,м.Луцьк.-вип.23,2016., с.104-111;
 8. Концептуальніпідходизпрофілактикитравмуванняплечавжіночомутриатлоні,The XV international Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Morden World",United Kingdom,Oxford,06-08 September,2016. s.622-628 ;
 9. Травмування плеча як найбільш поширена проблема в жіночому триатлоні. Методи та засоби превентивної реабілітації, Демиденко М.О./Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного універсітету імені Лесі Українки ,Фізичне виховання і спорт-журнал, наукові фахові видання України,випуск 25, Луцьк 1.10.2017.; с.98-101. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23583
 10. СРЕДСТВА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ ПЛЕЧА В ПРЕВЕНТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЖЕНСКОМ ТРИАТЛОНЕ, Демиденко М.О.//"Современные здоровьесберегающие технологии - журнал №2(2018).Орехово-Зуєво, Государственний гуманітарно-технологічний університет,Московська обл., С.45-53. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23473
 11. Технические средства программы превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне, Демиденко М.О. Попадюха Ю.А./Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам ХХІІ международно практической конференции 1 часть: "Достижение и проблемы современной науки" г.Санкт-Петербург, 4.08.2017, с.54-60, http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23664
 12. Построение методов превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне в зависимости от календарного плана соревнований", Демиденко М.О.//  Научный журнал по проблемам физического воспитания,спорта ,реабилитации и рекреации ; 14.12.2017 ,г.Харьков.; DOI -https://dx.doi.org/10.5281/zenedo.1133909;
 13. Біомеханічні аспекти створення програми превентивної фізичної реабілітації пошкоджень верхньої кінцівки в жіночому триатлоні, допоідь; Автори - Демиденко М.О.; 1 всеукраїнська електронна науково-практична конференція з міжнародною участю; Місце проведення - Національний універсітет фізичного виховання і спорту України; Дата проведення: 17.05.2018 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23474
 14. Перспективы использования современных технических систем и средств в программе превентивной физической реабилитации повреждений плечевого сустава спортсменок женского триатлона / Ю. А. Попадюха, М. О. Демиденко // Современные здоровьесберегающие технологии : ежеквартальный научно-практический журнал. – 2017. – № 3. – С. 79–97.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23529  
 15. Комп’ютеризована система Multi-Joint System MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба / Юрій Попадюха, Марина Демиденко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 23. – С. 104–111. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21513 

Д'якова Оксана Віргініївна  

 1. Вариабельность сердечного ритма как инструмент контроля функционального состояния студентов НТУУ "КПИ".Мищук Д.Н., Дьякова О.В.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16,К: 2016 - C.85-88; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21258
 2. Оцінка психофізіологічних функцій стрільців з лука високої кваліфікації.Д'якова Оксана.//Науково-практичний журнал "Спортивний вісник придніпров'я"/ Вид-во Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту,вип.№1/2016, Дніпропетровськ,2016 - С.27-31 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21354
 3. Комплексна характеристика підготовки студентів,які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку НТУУ "КПІ". Д'якова Оксана Віргініївна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий, 2017.-  С.28-33; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21360
 4.  Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента.Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий,2017.- С.98-102; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
 5. 5.Нейродинамическая составляющая психофизиологических характеристик волейболистов высокой квалификации, Дьякова О.В.,Мищук Д.Н., "Фізична культура, спорт та здоров’я нації"-збірник наукових праць, 2018, випуск 5(24), м.Вінниця, с.137-143.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23715
 6. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Вергиниевна // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов //Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2(34), ч. 5. – С. 104–107.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
 7. Місце спеціальних продуктів в системі харчування спортсменів високої кваліфікації / Дʼякова Оксана Вергеніївна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов / – Вып. 12(32), ч. 5. Переяслав-Хмельницкий-  27 дек. 2017. – С. 84–88. Url:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22123;

Журавльов Сергій Олексійович  

 1. Підвищення рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу. Журавльов С.О., Михайленко В.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Dny vedy-2015", -Dil 14, Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science" 2015, с.26-27;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19833
 2. Механотерапіяяквидвідновлювальноїреабілітаційноїтерапії.Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов. Актуальные научные исследования. Теория, практика. Познань. Часть 1. Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2015. с.73-75.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19632
 3. Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і змагальних навантажень футболістів, Журавльов С.О.//Materialy ХІІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "DNY VEDY - 2016",22.03.2016 - 30.03.2016, Dil 15,Psychologie a sociologie. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha:2016.- P.52-55 ; 
 4. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста,Журавлев С.А., Кривенда В.С. .//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; 
 5. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.Кривенда В.С.,Журавлев С.А.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; 
 6. Проблемыорганизациипропагандымини-футболасрединаселения.ЖуравльовС.А. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie.  Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.75-79; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19630
 7. Особливості підготовки студентських збірних команд з футзалу до короткострокових змагань,  Журавльов С.О.// АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года; Переяслав-Хмельницкий 2018 -С. 103-107.;
 8. Особливості підготовки футзалістів на сучасному етапі розвитку виду спорту.; доповідь //Автори - Журавльов С.О.; Місце проведення - м.Київ, Університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 23.10.2017 ;
 9. Розвиток швидкісноїсилиішвидкісно-силовоївитривалостіуфутболістівкомандВНЗ / ЖуравльовС. О. // Materials of the XV International scientific and practical Conference “Areas of scientific thought-2018/2019”, December 30, 2018 - January 7, 2019. – Sheffield : Science and education LTD, 2018. – Volume 12 : Biological sciences. Veterinary. Ecology. Medicine. Agriculture. Physical culture and sport. – Pp. 37–40.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26151
 10. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / Журавльов С. О., Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 69–73.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780

Запольський Дмитро Петрович                  

 1. Діагностика психофізіологічних функцій дзюдоїстів різних вагових категорій./Д. П. Запольский // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 2 (55). – С. 51–53http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21316:
 2. Аналізмотиваціїстудентівдозанятьзфізичноговиховання. ПроблемидиференціаціїфізичноговихованняворганізованихколлективахЗапольський, ДАгеєв, П. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 4 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21073
 3. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних вікових групп/Запольський, ДАгеєв, П.Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18-19 травня 2017 р. : у 2 т. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Т. 2. – С. 133–136.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 4. Діагностика психофізіологічних функцій дзюдоїстів різних вагових категорій/ Діагностика психофізіологічних функцій дзюдоїстів різних вагових категорій / Д. П. Запольский // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 2 (55). – С. 51–53.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21316
 5. Вдосконалення статодинамичної стійкості дзюдоїстів на етапі початкової підготовки. Агеєв П.М.//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 2 (55). – С. 4–72015, http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21318
 6. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів.Агеєв П.М.,Запольський Д.П. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4, К: 2017-C.7-10; https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/465077.pdf
 7. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Агєєв П.М., Запольський Д.П2018   http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23207/1/Vazhlyvist_tehniky_navchannya_v_boxi_Nazymok_V.V..pdf
 8. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання/Запольський Д.П.,Агеев П.М.// 2016         https://zenodo./record/50306/preview/Zapolskii.pdf
 9. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОЙОВИМ МИСТЕЦТВО ДЖИУ-ДЖИТСУ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ/ Запольський Дмитро Петрович, Агєєв Павло Миколайович (Київ, Україна) // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 4(48), ч. 3 с.21-26 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587

Захарова Ірина Юріївна

 1. Аналіз проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи. Захарова І.Ю., Щеглов Є.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Efektivni nastroje modernich ved-2015", -Dil 17. Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "EducationandScience", с.13-17;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26658
 2. Плавання як засіб фізичного розвитку студента. Захарова І.Ю., Щеглов Є.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Efektivni nastroje modernich ved-2015", -Dil 17. Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science", с.17-21;
 3. Основні напрямки розвитку рухової активності студентів протягом навчання у ВНЗ. ЗахароваІ.Ю.//Materialy ХІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A VZNIC - 2015", Dil 12, Telovychova a sport. Hudba a zivot. Publishing House "Education and Science",Praha-2015.- P.18-21; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26659
 4. Особливостіпроведеннязанятьзфізичноговихованнязістудентамиспеціальноїмедичноїгрупи.ЗахароваІ.Ю.// Materials of the XI International research and practical conference "Fundamental and applied science - 2015", Volume 13, Physical culture and sport, Science and education LTD., Sheffield - 2015.- P. 29-33;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26656
 5. Лечебная физическая культура при травмах в грудном отделе позвоночника. Захарова І.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 30-33; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26323
 6. Роль физической нагрузки в решении проблемы избыточного веса.Захарова І.Ю. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C. 43-46; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26317
 7. Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи.доповідь - ; Автор - Захарова І.Ю.//XI International research and practical conference "Fundamental and applied science - 2015";Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.11.2015; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26656
 8. Проблеми формування цінностей фізичної культури у  студентської молоді.Захарова І.Ю/Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - ст.194-198; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26322
 9. Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи, Захарова І.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 2(83)17, К: 2017 - С.44-48; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26316
 10. Проблеми формування цінностей фізичної культури у студентської молоді;доповідь на міжнародної VIII International Scientific-Practical Conference, "Modern problems and prospects of development of physical education, health and training of future professionals of physical education and sports"  ; Назва доповіді -  Автори - Захарова І.Ю.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 22.03.2017. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26322
 11. Использование оздоровительных программ для коррекции нарушений осанки студентов специальной медицинской группы / Захарова Ирина Юрьевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 11(43), ч. 5. – С. 45–47http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26306

Кетова (Ігнатенко)Наталія Валеріївна  

 1. Розвиток витривалості у традиційних видах боротьби. Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.53-58. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21523
 2. Рухова активність як засіб оздоровлення студентів.Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 12(67)15, К: 2015 - С. 23-26 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26794
 3. Планування тренувального навантаження у відповідності з віковими особливостями розвитку фізичних здібностей учнів ДЮСШ.Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3(72)16, К: 2016 - С. 67-69 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21509
 4. Характеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартрит Ігнатенко Н.В., Брайко Н.Г../Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3(97)18, К: 2018 - С.232-235; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 5. Клініко-фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом , Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова// Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 12(94)17, К: 2017 - С.48-52;
 6. Проблеми та перспективи організації навчального процесу з фізичного виховання у спеціальному медичному відділенні ВНЗ/ Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В., // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2016 р./за ред. В. М. Огаренка та ін. -Запоріжжя : КПУ, 2016. – с. 160-161 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27007

Карпюк Ірина Юріївна

 1. Медико-педагогічний аналіз порушень стану здоров"я студентів. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.62-64.
 2. Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67.
 3. Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х VIII Міжнародна науково-практична конференція "Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи", м.Дрогобич 2015, с.112-117.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи.;Фізичне виховання, гриф факультету (інституту); № протокола Ради 7; дата отримання грифу 21.03.2016;
 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями сечовивідної системи; Фізичне виховання,гриф факультету (інституту); № протокола Ради 6; дата отримання грифу 26.02.2016;
 6. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я; доповідь, Автори - Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С.; ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти"; Назва доповіді - Місце проведення - м.Київ, НАУ; Дата проведення: 15.06.2018 ;
 7. Аналіз показників фізичного розвитку студентів (порівняння з вимогами міжнародних стандартів).Кураченко О.С., Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.ст.101-102;

Казаріна Ольга Андріївна 

 1.  Волейбол в учебных заведениях.Казарина О.А.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследования- 2016 »,Том 11.Технологии. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.64-65 ;
 2. Тренировочные нагрузки в волейболе. Казарина О.А.//Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED-2016",22-30 kvetna 2016, Dil 11,Psychologie a sociolologie. Telovychova a sport. Hudba a zivot. Publishing House "Education and Science",Praha - 2016.- P.83-85 ;
 3. Технічна підготовленість волейболісток різної кваліфікації. Казарина О.А./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип 02(69)16, К: 2016 - C.46-48 ;
 4. Волейбол в учебных заведениях.; Автори - Казарина О.А.; Доповідь-12-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследования- 2016 »; Назва доповіді -Місце проведення - София; Дата проведення: 22.02.2016;
 5. Спортино-орієнтовані технології у фізичному вихованні студентської молоді ( на прикладі занять волейболом).Казаріна О.А./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.206-210; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19428
 6. Нападающий удар в волейболе, основы обучения на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ"КПИ им.Игоря Сикорского. КазарінаО.А.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P.17-21; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19430
 7. ОсобливостірозвиткуспритностіназаняттахзволейболувНТУУ"КПІім.Сікорського,КазарінаО.А.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P.24-27;
 8. Особливості впровадження педагогічних інновацій у заняттях студентів спортивного відділення з використанням засобів волейболу,Казаріна О.А. //Актуальные  научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий, 2017.-  С.40-44;
 9. Особенности психологической подготовки студентов-волейболистов к соревновательной деятельности, Казаріна О.А../Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 4(98)18, К: 2018 - С.80-82; Мова публікації:українська
 10. Особенности адаптации студентов к обучению в учереждениях высшего образования средствами спортивных игор(на примере волейбола)Казаріна О.А../Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 5(99)18, К: 2018 - С.104-107;
 11. Пляжний волейбол та його розвиток в сучасних умовах на Україні, Казаріна О.А.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIX Международная научная конференция, 26-27 сентября 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(29),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2017.- С.79-83;
 12. Загальна характеристика прудкості як фізичної якості людини. Казаріна О.А.//Materialy ХІIIMezinarodniVedecko-praktickakonference "VEDECKYPRUMYSLEVROPSKEHOKONTINENTU-2017",22-30 listopadu 2017 , Valume 6, PublishingHouse "EducationandScience",Praha - 2017.- P.87-89;
 13. Аеробні і анаеробні фізичні вправи та їх вплив на морфофункціональні особливості організму", Казаріна О.А.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІ Международная научная конференция, 26-27 ноября 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(31),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2017.- С.27-32; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22133
 14. Основные понятия и терминология в волейболе / Казарина Ольга Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 11(43), ч. 5. – С. 76–79.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26303
 15. Підвищення працездатності студентської молоді шляхом використання силових тренувань / Казаріна Ольга Андріївна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 10(42), ч. 6. – С. 99–101. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26295

Качалов Олександр Юрійович 

 1. Влияние занятий плаваньем на функциональное состояние организма студентов.Качалов А.Ю. // Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD.2016.- P. 88-90; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20866
 2. Формирование устойчивой мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию.Качалов А.Ю.,Антонюк А.В. //Materials of  XII International research  and practice conference, "MODERN EUROPEAN SCIENCE -2016 ". 30 June - 07 July 2016. Volume 11. Philological sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 62-64 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20683
 3. Применение плавания при коррекции искривления позвоночника.Качалов А.Ю.//Materialy XII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Nauka i inowacja - 2016". 07-15 pazdziernika 2016 roku, Volume 4, Pedagogiczne nauki.  Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P.81-83. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20867
 4. Формирование у студентов положительной мотивации к здоровому образу жизни, Качалов А.Ю. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. 2 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21557
 5. Влияние занятий водным поло на функциональное состояние организма ватерполистов. КачаловА.Ю. //Materials of XIII International research and practice conference, "Trend of modern science ". 30 may - 07 june 2018. Volume 14. Physical culture and sport. . Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 33-35 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20866
 6. Вивчення динаміки плавальної підготовленості юних ватерполістів / Качалов О. Ю. // Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2017», 07-15 października 2017 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2017. – Volume 4. – S. 65–67. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21554
 7. Выявление особенностей физического развития ватерполистов 15 – 16 лет / Качалов Александр Юрьевич // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 74–77.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26781

Кондратович Андрій Борисович  

 1. Підвищення рівня фізичної підготовки студентів ВНЗ засобами міні-футболу. КондратовичА.Б., КривендаВ.С. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science without borders", 2015. Volume 17. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.28-31. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19633
 2. Вплив занять з фізичного виховання обраного виду спорту на показники фізичних якостей студентів. КондратовичА.Б., КозловаТ.Г. Materials of the XI international scientific and practical conference "Cutting-edge science-2015". Volume 22, Physical culture and sport. Sheffield, Science and education LTD. с.57-59.
 3. Особенностисистемыподготовкиспортсменов, специализирующихсявспортивныхиграх.,КондратовичА.Б.//Materialy ХІІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "DNY VEDY - 2016",22.03.2016 - 30.03.2016, Dil 15,Psychologie a sociologie. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha:2016.- P.55 -58 ; 
 4. Значення культура мовлення тренера ігрових видів спорту. КондратовичА.Б., ШарафутдіноваС.У.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "CUTTING-ENGE SCIENCE - 2016". 30 April - 07 May 2016. Volume 14. Computer science. Physical education and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 96-98 ;
 5. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості./Гринь А.Р., Кондратович А.Б.Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C.33-36;
 6. Впливзанятьфутболомнапоказникифізичнихякостейстудентів.КондратовичА.// Materials of XIII International research and practice conference "CUTTING-EDGE SCIENCE-2017" 30 April -07 May, 2017, Volume 13. History.Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 99-102; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19739
 7. Історія виникнення і розвитку футболу в Україні.Кондратович А.Б.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 64-66 ;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19738
 8. РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ, Кондратович А.Б.//Актуальные научные исследования в современном мире // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 1. с.54-57; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
 9. Розвиток швідкисно-силових якостей студентів. що займаються футболом; доповідь,Автори - Кондратович А.Б., Козлова Т.Г.// ХIV Міжнародна наукова практична конференція "Актуальні наукові дослідження у сучасному світі; Місце проведення - Днепр; Дата проведення: 15.02.2018 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23458
 10. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості / Гринь А. Р., Кондратович А. Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 5 (75). – С. 33–36. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20863
 11. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів / Гринь Андрій Романович, Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. 3. – С. 53–57.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513
 12. Швидкісно-силова підготовка футболістів студентської команди з урахуванням індивідуальних параметрів навантаження / Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 78–82. – http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26782
 13. Особливості розвитку фізичних якостей у футболістів / Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(45), ч. 5. – С. 45–50. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27486

Кривенда Вячеслав Сергійович

 1. Механотерапія як вид відновлювальної реабілітаційної терапії. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов. Актуальные научные исследования. Теория, практика. Познань. Часть 1. Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2015. с.73-75. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19632
 2. Підвищення рівня фізичної підготовки студентів ВНЗ засобами міні-футболу. КондратовичА.Б., КривендаВ.С. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science without borders", 2015. Volume 17. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.28-31. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19633
 3. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста.Журавлев С.А., Кривенда В.С.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; 
 4. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.Кривенда В.С.,Журавлев С.А.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; 
 5. Организационныепроблемыразвитиямини-футболаввузахУкраины.КривендаВ.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 82-84 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19742
 6. Комплектования мини-футбольной команды по индивидуальным признакам подготовленности и физического развития.Кривенда В.С. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie.  Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.79-81; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19631
 7. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - ФУТЗАЛІСТІВ ПЕРШИХ РОКІВ НАВЧАННЯ, Кривенда В.С./АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ//сборник научных трудов, выпуск 3(35), ч.1, март 2018, Переяслав-Хмельницький, с.65-70;
 8. Підвищення ефективності тренувального процесу підготовки футболістів у залах / Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 83–88. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26784
 9. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / Журавльов С. О., Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 69–73. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780

Крилов Анатолій Геннадійович

 1. П'ятьбазовихвправдлязростанням'язів.КриловА./НауковийчасописНПУім.М.П. Драгоманова/ Вид-воНПУім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С.34-37 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21519
 2. Необхідність силової підготовки студентів засобами гірьового спорту.Корюкаєв М.М.,Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 – ст.58-61; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20886
 3. Техника выполнения становой тяги в пауэрлифтинге / А. Г. Крилов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 1 (54). – С. 35–38http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25366
 4. Вплив занять атлетичною гімнастикою на розвиток фізичних якостей в умовах технічних вузів України.Корюкаєв М.М.,Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 11(81)16, К: 2016 - ст.61-65;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20893
 5. Крилов А.Г. Швидкісно-силова підготовка дзюдоїстів 14-15 років./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 11(93)17, К: 2017 - С.55-57;
 6. Застосування активної форми відпочинку з метою підвищення працездатності гімнастів / Зеніна Ірина Володимирівна, Крилов Анатолій Геннадійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав- Хмельницкий, 2018. – Вып. 12(44), ч. 2. – С. 52–55.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26349
 7. Організаційно-технічні рекомендації та особливості розвитку силових якостей студентів-пауерліфтерів / Крилов Анатолій Генадійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав- Хмельницкий, 2018. – Вып. 12(44), ч. 2. – С. 115–123.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26352
 8. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ЖІНКИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ПАУЕРЛІФТИНГОМ / Крилов А. Г. // Актуальные научные исследования в современном мире Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 4(48), ч. 3 с.31-37 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27588

Кузенков Олег Вікторович  

 1. Використання технічних засобів та тренажерів в навчально-тренувальному процесі баскетболістів. Кузенков О.В., Кузенков Є.О. С.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 1(54) 15 с.38-42;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25139
 2. Пути привлечения пассивных студентов к активным занятиям физической культурой.Кузенков О.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 9(64)15, К: 2015. - С.53-56 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25141
 3. Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки.Кузенков О.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.233-236;  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20914
 4. ІНДИВІДУАЛЬНА ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТА – ОСНОВА КОМАНДНОЇ ГРИКузенков Олег Вікторович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.47-50http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25214
 5. Значення та використання тренером короткострокових перерв під час проведення ігор з баскетболу. Кузенков Олег Вікторович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.51-55; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25219
 6. Вивчення випадків використання окремих видів конфліктів в спортивних командах/ Кузенков О.В. //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, вид-во © NGOTHEINSTITUTEFORSOCIALTRANSFORMATION, 2019;-с.88-91 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27556
 7. Тенденції розвитку сучасного баскетболу//Актуальные научные исследования в современном мире /Кузенков О.В. // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, вид-во © NGOTHEINSTITUTEFORSOCIALTRANSFORMATION, 2019; -с.92-95 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27557

Кураченко Ольга Степанівна

 1. Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67;
 2. Аналіз показників фізичного розвитку студентів (порівняння з вимогами міжнародних стандартів.Кураченко О.С., Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.ст.101-102;
 3. Оптимізація розумової працездатності засобами фізичної культури; доповідь,Автори - Кураченко О.С.; V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт, та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань);  Місце проведення - м.Київ, Київський університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 27.11.2017 ;
 4. Інноваційні та нетрадиційні методики оздоровлення; доповідь,Автори - Кураченко О.С.; Інтерактивний форум УКРМЕДІНФО; Місце проведення - м.Київ, готель Хайят; Дата проведення: 16.12.2017 ;
 5. Формування здорового способу життя молоді; Автори - Кураченко О.С.; ІІ Всеукраїнський конгрес "Мистецтво Лікування"; доповідь, Місце проведення - м.Київ, Бізнес центр Парус; Дата проведення: 01.03.2018 ;
 6. Вивченняпрацездатностісерцево-судинноїсистемиустудентокзвідхиленнямивстаніздоров'ядоповідьАвтори - КарпюкІ.Ю., ОбезюкТ.К., КураченкоО.С.; ХІІІМіжнароднанауково-методичнаконференція "Фізичневихованнявконтекстісучасноїосвіти"; Назвадоповіді - Місцепроведення - м.КиївНАУДатапроведення: 15.06.2018 ;

Лозенко Наталія Миколаївна    

 1. Методичні рекомендації до застосування Аеро Фанку як складової оздоровчого та спортивного тренування студентів, Лозенко Н.М., гриф факультету (інституту); № протокола Ради 2; дата отримання грифу 26.10.2015; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14925
 2. Відповідальність за власне здоров'я як домінантний аспект здоров'язбереження студентів.Оргєєва С.В., Хачатрян В.В., Лозенко Н.М.//Вісник Національного Авіаційного Універсітету., серія: Педогогіка. Психологія: збірник наукових праць, К: 2017 - С.130-135; jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/.../12514/16948
 3. Методичні аспекти навчання при проведенні занять з аеробіки зі студентами.Лозенко Н. М./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.71-72;
 4. Відповідальність за власне здоровя як домінантний аспект здоровязбереження студентів, Оргєєва С.В., Хачатрян В.В., Лозенко Н.М. //Вісник Національного Авіаційного Університету, Збірник наукових праць, Випуск 1 (10), Київ 2017;http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/pdf

Лускань Олег Юрійович     

 1. Побудова учбово-тренувального процесу хокеїстів. Лускань О.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 9(50) 15 с.90-94;
 2. Отбор футболистов на начальном этапе подготовки. Лускань О.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова// Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 10(65)15, К: 2015 - C.83-86 ;
 3. Теоретичний аналіз досліджень щодо вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ . Лускань Олег Юрійович, //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.70-76; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25223
 4. Фізичне виховання як засіб формування здорового способу життя студентської молоді. Лускань Олег Юрійович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІ Международная научная конференция, 26-27 квітня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 4(36),часть 6, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.58-64;

Мохунько Олександр Дмитрович  

 1. Фізична підготовленість як ознака фізичного розвитку й функціонального стану організму студентів ВНЗ. МохунькоО.Д., ГавриоловаН.Є. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization-2015", Volume 19. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD, 2015. с.69-73. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27098
 2. Повышение эффективности тренировочного процесса подготовки футболистов в залах. МахунькоА//Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 85-91 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19741
 3. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу,Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ;
 4. Особливості формування агресивної поведінки  спортсмена.Скибицький Ігор Глібович,Мохунько Олександр Дмитрович.//Актуальные научные исследования в современном мире:XIX Международная научная конференция, 26-27 ноября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(19),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.103-107; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19761
 5. Розвиток координаційних здібностей у студентів-футзалістів перших років навчання; доповідь, Автори - Мохунько О.Д.; ХХХV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; сборник научных трудов, випуск 3(35), ч.1, март 2018, Переяслав-Хмельницький, с.65-70,;
 6. Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвітку виду спорту; доповідь, Автори - Мохунько Олександр Дмитрович; .Науково-практичний семінар; Місце проведення - Київський університет імені Бориса Грінченка; Дата проведення: 23.10.2017 ;
 7. Впливродининаформуванняагресивноїповедінкиспортсменадоповідь,Автори - МохунькоО.Г., СкибицькийІ.Г.; .Конференція"ФізичневихованняіспортвнавчальнихзакладахУкраїнинасучасномуетапі:станнапрямкитаперспективирозвитку"; Місцепроведення - КропивницькийДатапроведення: 18.05.2018 ;
 8. Критерии тренировочной нагрузки в единоборствах; доповідь,Автори - Мохунько О.Д., Муравський Л.В.; ХІІІ міжнародна науково-практична конференція "Науковий горизонт-2017"; Місце проведення - Днепр; Дата проведення: 30.09.2017 ;
 9. Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ / Мохунько О. Д. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 12(44), ч. 2. – С. 68–71 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082
 10. Підвищення рівня рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу / О. Д. Махунько // Materiály XIII Mezinárodní vědecko-praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2017», 22-30 května 2017 roku. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017. – Volume 10 : History. Psychologie a sociologie. Tělesné kultury a sport. – S. 51–55. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19740
 11. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів / Гаврилова Н. М., Мохунько О. Д., Муравський Л. В. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46–51 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397
 12. Повышениеэффективноститренировочногопроцессаподготовкифутболистоввзалах/ А. Д. Махунько // Materials of the XII International scientific and practical conference «Science without borders – 2016», March 30 - April 7, 2016. – Sheffield : Science and Education Ltd., 2016. – Volume 11 : Pedagogical sciences. Physical culture and sport. – Pp. 85–90. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19741
 13. Методинауковоїпсихологіївспорті / СкибицькийІ. Г., МохунькоО. Д. // ХIІМіжнароднанауково-практичнаінтернет-конференція «Зимовінауковіпідсумки 2018 року» : тезидоповідей, 25 грудня 2018 р. – Дніпро: НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 123–126. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26076

Муравський Леонід Володимирович   

 1. Оптимізація тренувального процесу спортсменок циклічних видів спорту в залежності від протікання їх менструального циклу. Вихляєв Ю.М., Латишев Є.М., Муравський Л.В. Науковий часопис. Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. серія 15. "Наукові проблеми фізичної культури (фізична культура та спорт). вип.18. Київ, 2012, Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова. с.17-22.
 2. Исследование индивидуального влияния нервно-психических напряжений на показатели специализированных двигательных реакций спортсменов.Скибицкий Игорь Глебович, Муравский Леонид Владимирович.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.110-114;
 3. КритериитренировочнойнагрузкивєдиноборствахМахунькоА.Д., МуравськийЛ.В. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD.
 4. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів / Гаврилова Н. М., Мохунько О. Д., Муравський Л. В. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46–51 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397

Новицький Юрій Володимирович

 1. Детермінаційні відносини проявів особистості в формуванні культури здоров'я студентської молоді / Ю. В. Новицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70). – С. 115–119 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17898
 2. ОбщиепредставленияопроблемездоровогообразажизниГетманВ.А., НовицкийЮ.В.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ", -2016. Volume 14. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 30-33 ;
 3. Здоровье – гармония и баланс жизнедеятельности человека,  Гетман В.А.,Новицький Ю.В.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.28-32"
 4. Системні фактори впливу на здоров'я людини.Гетман В.О.,Новицький Ю.В.//Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених:у 2т./ Вид-во CумДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми - 2016. - Т.І. - С.169-173; (входять до наукометричних БД); http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22272
 5. Методичні рекомендації з фізичного виховання для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі боротьби дзюдо);Новицький Ю.В., гриф факультету (інституту); № протокола Ради 9; дата отримання грифу 30.05.2016;(Методичні рекомендації українською мовою);
 6. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі легкої атлетики); Новицький Ю.В.,гриф факультету (інституту); № протокола Ради 3; дата отримання грифу 30.11.2015;(Методичні рекомендації українською мовою); http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14375
 7. Некоторыевопросыформированиякультурыздоровья.НовицькийЮ.В.,/Materials of XII international research and praktice conference:fundamental and applied science - 2016/ Volume 10. Sheffield:science and education ltd - 2016, s. 17-21;
 8. Спряженість психічних властивостей в проявах комунікативності / Ю. В Новицький // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 1, Вип. 44. – С. 127–131 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17903
 9. Гендерные зависимости психомоторной активности от проявлений темперамента.Новицький Ю.В.,//Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий - 2017. ст. 85-89.;Наукометричні БД:Copernik.
 10. Современный мир и здоровье человека.Новицький Ю.В.,/Актуальные научные исследования в современном мире// Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий-2017. С. 77-80.; Наукометричні БД:Copernik
 11. Гендерные зависимости коммуникативной работоспособности от проявлений темперамента.Новицький Ю.В.,/Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 2 (22), часть 5. Переяслав-Хмельницкий-2017. ст. 110-115.; Наукометричні БД:Copernik;
 12. Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента, Новицький Ю.В.,/Дьякова О.В./Сборник научных трудов:Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 3 (23), часть 7. С. 98 - 102; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
 13. Гендерные особенности проявления динамических характеристик пластичности нервных процессов, Новицький Ю.В.,/Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали конференції. Переяслав-Хмельницький, Вип. 4 С. 48-52.; Наукометричні БД:Copernik.  - м. Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.03.2017.
 14. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35), ч. 4. – С. 111–115. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198
 15. Вплив освітянської парадигми на формування інтелектуальних потреб студентів технічного університету / Новицький Юрій Володимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, май 2018. – Вып. 5(37), ч. 7. – С. 65–69.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23291 ;
 16. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной работоспособности студентов технического ВУЗа / Новицкий Юрий Владимирович, Гаврилова Надежда Михайловна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 8. – С. 148–149.   ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268 
 17. Сопряженность интеллектуальных процессов с темпераментом на основе психомоторной активности у студентов / Новицкий, Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4(36), ч. 2. – С. 66–70. ; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23200 ;
 18. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35), ч. 4. – С. 111–115.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198;
 19. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Вергиниевна // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов , 26-27 февраля 2018 г., – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2(34), часть 5. – С. 104–107. URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
 20. Гендерные особенности проявления пластичности в поведенческих реакциях студентов / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 4(48), ч. 2. – С. 116–121. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27497

Обезюк Тетяна Констянтинівна    

 1. Медико-педагогічний аналіз порушень стану здоров"я студентів. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.62-64.
 2. Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67.
 3. Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х VIII Міжнародна науково-практична конференція "Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи", м.Дрогобич 2015, с.112-117.
 4. Мова публікації:українська Вивчення мотивації студентів "КПІ ім. І.Сікорського" до організації здорового способу життя; Автори доповіді - Обезюк Т.К. ; V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читаньМісце проведення - м.Київ, Київський університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 27.11.2017;
 5. Здоровий спосіб життя молоді як запорука тривалості життя; доповідь, Автори - Обезюк Т.К.; ІІ Всеукраїнський конгрес "Мистецтво лікування, Місце проведення - м.Київ, Бізнес центр Парус: 01.03.2018 ;
 6. Значення фізичної культури і її вплив на формування репродуктивного здоров'я молоді, доповідь на Інтерактивний форум УКРМЕДІНФО; Автори - Обезюк Т.К.; Місце проведення - м.Київ, готель Хайят; Дата проведення: 16.12.2017 ;
 7. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я; доповідь, Автори - Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С.;ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти"; - м.Київ, НАУ; 15.06.2018 ;

Пасічна Тетяна Володимирівна    

 1. Сучасний зміст фізичного виховання студентів, мотивація вибору спорту в програмі фізичного вдосконалення студентів. Пасічна Т.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип3 к1(56) 15 с.285-288.
 2. Фізична досконалість студентів на прикладі фанк аеробіки як складової частини фізичного виховання.Пасічна Т.В./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.89-91;
 3. Критерії хореографічної підготовленості спортсменів у складнокоордінаційних видах спорту. Валентина Тодорова, Тетяна Пасічна.//Фізична активність, здоров'я і спорт., випуск 4(26), вид-во Львівський державний універсітет фізичної культури, Львів,2016. С.50-56;
 4. Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ, /Атаманюк С.І., Кіріченко О.В., Пасічна Т.В., //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Випуск 147, том 2, , /Чернігів, 2017;
 5. Деякі аспекти виховання студентської молоді. Методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою, ., Пасічна Т.В., Сербо Є.В.,.;Науковий часопис НТУ імені М.П.Драгоманова, випуск 4 (98) 2018, Череповська О.А., Пасічна Т.В., Сербо Є.В.;
 6. Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту, Валентина Тодорова, Тетяна Пасічна//Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, №3(39), 2017, 192-196с;

Прус Надія Михайлівна   

 1. Вплив занять легкою атлетикою на показники фізичних якостей студентіві. Прус Н.М., Ускова С.М., Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції "Naukowa prezestrzen europy-2015" Volume 20. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.41-43.
 2. Движение – путь к увеличению продолжительности жизни./Файнберг Б.А., Прус Н.М./Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.20-24 ;
 3. Рекомендаціїщодонавчанняправильномудиханнюпідчасоздоровчогобігу.ПрусН.М.,УсковаС.М.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 7-10;
 4. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ;
 5.  Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17;
 6. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72;
 7. Значениенекоторыхнагрузокирежимовдляздоровья./ГавриловаН.М., ПрусН. М./ Materials of XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11.  Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 59-62; 
 8. Анализ влияния занятий атлетической гимнастикой  на состояние резервных возможностей организма спортсменов.Скибицкий Игорь Глебович, Прус Надежда Михайловна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г., Переяслав-Хмельницкий. //Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.133-136;
 9. Вплив різних режимів тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики.Скибицький Ігор Глібович, Прус Надія Михайлівна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.128-133;
 10. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Гаврилова Н.М., Прус Н. М.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.114-117;
 11. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы. ПрусН.М., СкибицкийИ.Г. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 31-35 URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795.
 12. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів / Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХХXІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 3. – С. 41–46. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132;
 13. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизниПрус Н.М., Ускова С.М. //Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70; URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444;
 14. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗеПрусН.М.,УсковаС.М. //Materials of XIV International research and practice conference, "Science and civilization -2018 ". 30 january - 07 february 2018. Volume 10. Physical culture and sport. Philosophy. Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 10-13; URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399 ;
 15. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395

Руденко Галина Андріївна

1. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной    работоспособности студентов технического ВУЗа /Новицкий Юрий Владимирович, Гаврилова Надежда Михайловна// Актуальные            научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав- Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 8. – С. 148–149 Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268;

2. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395

Сабіров Олександр Сергійович  

 1. Навчально-методичне забезпечення формування у студентів рухових умінь і навичок гри в регбі.Сабіров О.С.//Journal of Education, Health and Sport/Radom University in Radom, Poland, Volume 5,№3 2015,Radom,2015. - P.325-334;
 2. Формування рухових умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять з регбі : автореф. дис. … канд. пед. наук. : 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / Сабіров Олександр Сергійович ; наук. кер. А. В. Цьось ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23096
 3. Стан фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів./Сабіров О., Пантік В., Шевчук А./Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 4(36), Луцьк: 2016 - С. 67-72;
 4. Стан фізичного розвитку студентів вищих навчальних закладів / Олександр Сабіров, Василь Пантік, Георгій Гац // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2016. – № 3 (35). – С. 60–65 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21226
 5. Рівень фізичної активності студентів вищих навчальних закладів.Сабіров О., Цьось А., Бергер Ю.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 3(31), Луцьк: 2015 - С. 202-210;
 6. Стан фізичного і психологічного компонентів здоров'я в якості життя студентів вищих навчальних закладів.О. Сабіров, А. Хомич, О.Самчук.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 4(32), Луцьк: 2015 - С. 60-65 ;
 7. Історичні особливості розвитку регбі в Україні. Сабіров Олександр //Фізична активність і якість життя людини (текст):збірник тез. доп. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (22-24 травня 2018)/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, Луцьк: 2018 - С. 76;
 8. Концептуальні основи формування рухових умінь і навичок студентів у процесі позааудиторних занять фізичними вправами. Олександр Сабіров, Василь Пантік //Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, вип. 1(41), Луцьк: 2018 - С. 36-45;
 9. Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення : кол. моногр. /Анатолій Цьось та ін./наук. ред. й упорядник проф. А.В. Цьось.- Луцьк :Вежа-Друк, 2018. -312с. українською мовою; Ухвалено методичною радою № 17; дата 29.11.2017.

Скибицький Ігор Глібович   

 1. Особливості формування агресивної поведінки спортсмена. [препринт] / Ігор Скибицький, Олександр Мохунько // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХIX Международной научной конференции, 26-27 ноября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 11(19), ч. 3. – С. 103–107http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19761
 2. ВлияниепсихическойнапряженностинапоказателидвигательныхреакцийспортсменовСкибицкийИ..//MATERIAL of 11 international research and practice conference Fundamental and applied science – 2015 October 30 – November 7. 2015. Volume 13. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD – 2015.- P.13-15;
 3. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22136
 4. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу,/Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ;
 5. Аналіз впливу занять атлетичною гімнастикою на стан резервних можливостей організму. Скибицький І.Г.  //Збірник наукових праць XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах на сучасному етапі. Стан та перспективи розвитку."/Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету ім.Володимира Винниченка, Кіровоград ,2016.- С.58-61;
 6. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів.Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 77-80 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22137
 7. Вплив різних тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики». Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М.//26-27листопада 2016р Переяслав-Хмельницький 26.10.2017. вип..11. с136-142.;
 8. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакції спортсменів,Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М. Науковий часопис національного пед./ університету ім..Драгоманова. серія -15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури. (фізична культура іспорт. Вип..01 (68) вересень 2016. с. 74-77.;
 9. Иcследование взаимовлияния силовых и аэробных нагрузок в атлетической гимнастике.Скибицький І.Г.,// Materials of 12 international Research and Practice conference volume 2.Prospec word sciencen2016 yuli 30 august.7.2016- c.23-24.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19860
 10. Генезис формирования агрессивного поведения в спорте,Скибицький І.Г.//. Materials of 13 cinduct of modern science -2016. Phisical culture and sport histori philosophy Sheffild. November 30 december 2016; стр.16-20;
 11. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов / Скибицкий И.Г., Прус.Н.М.//MANERIALS OF THE 13 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCESCIENTIFIC HORIZONS-2017September-30-octobr 7.2017   Volume 6   PHYSICAL CULTURE AND SPORTSHEFFILD SCIENE AND EDUCATION 201731-35.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795
 12. Методы научной психологии в спорте/. Скибицкий И.Г.,   //MATERIALY 13 MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI PERSPEKTYWICZNE OPRAZCOWANIA SA NAUKA I TECHNIKAMI – 2017 07-15 LISTOPADA 2017VOLUME 4 PSYCHOLOGIA I SOCIOLOGIA …FIZYCZNA KULTURA I SPORT         PRZEMYSL       Nauka I studia 2017. S. 21-27/;
 13. Исследование мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию в Вузе. СкибицкийИ.Г.,   MATERIALY 13 INTERNATIONAL RESEARCH ANDPRACTICE   CONFERENCE 7 CODUCT OF MODERN SCIENCE – 2017 november 30 – December 7     2017,Philological sciencec Phisical culture and sport SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION 2017. ;
 14. Методика подготовки к занятиям бегом. СкибицкийИ.Г.,   //MATERIALS OF THE 14 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL   CONFERENCE SCIENCE AND CIVILIZATION – 2018. January 30 – February 7. 2018.SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION LTD.   2018
 15. Специальнаясиловаяподготовкаспринтера.СкибицкийИ.Г.,РуденкоГ.А.//MATERIALS OF THE 14 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL   CONFERENCE SCIENCE ANDCIVILIZATION – 2018. January 30 – February 7. 2018SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION LTD.   2018. S..26-32/http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23269
 16. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсменаСкибицкий И.Г., Мохунько О.Д.//Міністерство науки та освіти України. Збірник наукових праць 24 Всеукраїнської науково - практичної конференції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченко. Кропивницький, 18-19 травня 2018. - с.206-210;
 17. Анализ величины тренировочной нагрузки в единоборствах / Скибицкий И. Г. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 85–89 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25396
 18. Влияние занятий атлетической гимнастикой на состояние резервных возможностей организма спортсменов / И. Г. Скибицкий // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: Teoria i Praktyka – 2016», 07-15 sierpnia 2016 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2016. – S. 102–108.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19861

 Томашевський Дмитро Володимирович  

 1. Відновлення працездатності спортсмена -студента психологічними засобами. Томашевський Д.В.//Materialy XI Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney Konferencji "PERSPEKTYWICZNE OPRACOWANIA SA NAUKA I TECHNIKAMI - 2015". 07-15 listopada 2015 roku, Volume 9, Medycyna. Nauk biologicznych. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2015. P.55-59 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24946
 2. Вплив фізичних навантажень на опорно-руховий апарат і функціональний стан студентів спортсменівТа відновлення педагогічними засобами студентів спортсменів / Д. В. Томашевський // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki - 2016», 07 - 15 lutego 2016 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2016. – Volume 6 : Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. – S. 83–87.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24904
 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ З ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРШОГО ВІКУ. Томашевський Д. В. //МАТЕРИАЛИ XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 2017»15 - 22 март 2017 г., София «Бял ГРАД-БГ» OOД ,2017.- C.93-100; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 4. Методика проведення занять волейболом з особами старшого та похилого віку.Томашевський Д. В.// Материали за XIII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 8 : Философия. Филологическите науки. Физическата култура и спорта. – С. 78–84; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 5. Дидиатичні принципи планування та організації місць занять волейболом з урахуванням вікових особливостей осіб старшого та похілого віку, Томашевський Д.В.,//Актуальные научные исследования в современном мире, Сборник научных трудов, выпуск 3(35) часть 1,Переяслав-Хмельницкий, март 2018г., стр.94-97;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24901
 6. Індивідуальні тактичні дії у волейболі студентів груп спортивного вдосконалення «Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського» Томашевський Д.В. //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(47), ч. 3; вид-воNGOTHEINSTITUTEFORSOCIALTRANSFORMATION-2019; -с.169-172 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27515

Ускова Світлана Михайлівна  

 1. Двигательная активность – необходимое условие полноценной жизни человека.Гаврилова Н.М., Ускова С.М.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.24-28 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22093
 2. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22136
 3. Рекомендаціїщодонавчанняправильномудиханнюпідчасоздоровчогобігу.ПрусН. М.,УсковаС.М.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD.2016.- P. 7-10;
 4. Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17;
 5. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.Прус Н. М.,Ускова С.М. //Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22154
 6. Генезисформированияагрессивногоповеденияспортсмена. СкибицкийИ. Г.,УсковаС.М.//Materials of  XII International research  and practice conference, "CONDUCT OF MODERN SCIENCE -2016 ". 30 novembre - 07 decembre 2016. Volume 11. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield.2016.- P. 16-21;
 7. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. ГавриловаН.М., УсковаС.М//Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23391
 8. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе/ Прус Н. М., Ускова С. М. // MaterialstheXIVInternationalscientificandpracticalconference “Scienceandcivilization - 2018”, January 30 - February 7, 2018. – Sheffield : ScienceandEducationLTD, 2018. – Volume 10 : Физическая культура и спорт. Философия. – С. 10–12.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399
 9. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни. Прус Н.М., Ускова С.М. //Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70.URLhttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444,
 10. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів, Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХХXІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 3. – С. 41–46; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132
 11. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395

Устименко Григорій Олександрович 

 1. Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління. Устіменко Г.О./ Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.476-479;  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20916    

Яременко Олег Миколайович

 1. Требования к функциям центрового игрока в современном баскетболе. Яременко О.М. Материалы з 11-а международна научна практична конференция, "Настоящи изследвания и развитие", -2015. Том 12. Психология и социология. Музыка и живот. Физическа култура и спорт. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД., с.79-82;
 2. Основы баскетбола.Яременко О.М.//Materialy XI Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney Konferencji "WSCHODNIE PARTNERSTWO - 2015". 07-15 wrzesnia 2015 roku, Volume 3, Medycyna Ekologia Rolnsctwo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2015. P. 49-53 ;
 3. Особенности спортивной тренировки баскетболистов.Яременко О.М.//Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI - 2016",22-28 unora 2016, Dil 10,Pedagogika. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha - 2016.- P.88-89; 
 4. Броски в баскетболе.Яременко О.М.//Материали за 11-а международна научна практична конференция, «ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL - 2015», 17-25 November 2015. Том 12.Лекарство Биологии Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ», 2015.- С.102-105;
 5. Витривалість її розвиток, гнучкість і методи її удосконалення.Яременко О.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 81-83;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19535
 6. Передача, ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі.Яременко О.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 84-86.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19536
 7. Психофізичний стан студентів в системі їх відбору для занять баскетболом. Особливості прояву.Яременко Олег Миколайович//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІІІ Международная научная конференция, 26-27 января 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 1(33),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С124-128; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
 8. Основы обучения техники и тактики игры в баскетбол студентов І и ІІ курсов на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского, .Яременко Олег Миколайович//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІІІ Международная научная конференция, 26-27 января 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 1(33),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С128-134;Наукометричні БД:Copernik
 9.  Прыжок как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста / Яременко Олег Николаевич // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 192–195. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26787
 10. Основа общефизической подготовки баскетболистов / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 188–191. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786

Ответственный за предоставление информации заведующий кафедрой Новицький Ю.В.