Наукова робота викладачів

Друк

Наукова робота викладачів:

жур 2Кафедра СВ ФБМІ є загально університетською,

 

проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами усіх факультетів НТУУ «КПІіменіІгоряСікорського» перших та других курсів загальною чисельністю близько 8000 осіб (кількість студентів двох спортивних кафедр), та працює зі збірними командами університету, в яких займаються і старшокурсники.

 1. За 2017/2018 навчальний период кафедра має 7 фахових статей; 21 статтю, что входять до наукометрічніх баз (Index Copernicus, Web of sciense); одну монографію; зарубіжніх статей - 8.

Інформація о наукових публікаціях викладачів в ela.kpi

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/1730   загальна

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12949 конференції

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12954 статті в наукових виданнях

2.Участь у міжнародних конференціях

Russia:Philosophy of science"#5(2)\Volume 83."The University of Chicago Press",december 2016.P.; ,Научный журнал "Pyxis",1 международная конференция "Наука современности "достижения,открытия,исследования",Санкт-Петербург,август 2016г; "ISI-journal" Сборник статей "Международные научные исследования" по материалам ІХ международной научно-практичной конференции:"проблемы и перспективы современной науки",Ч.2, Москва,08.2016.;

Przemysl, Poland: XIV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy - 2018», 07-15 kwietnia 2018 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. – Volume 8 : Historia. Psychologia i sucjologia. Muzyka i życie. Fizychna kultura i Sport. XIII Miedzynarodowa Naukowa-Praktyczna Konferencia "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku - Przemysl;

Sheffield: XIV International scientific and practical conference “Science and civilization - 2018”, January 30 - February 7, 2018. – Sheffield : Science and Education LTD, 2018. – Volume 10 : Физическая культура и спорт. Философия; XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016;

Kingdom,Oxford,06-08 September,2016; XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017;   XIII international research and practice conference, September 30 – October 7, 2017, Sheffield, UK. – Sheffield, 2017. – Vol. 6. 

Софія: ХIV Международна научна практична конференція «Бъдещите изследвания - 2018», 15-22 февруари 2018 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2018. – Volume 10 : История. Психология и социология. Музика и живот. Физическата култура и спорта. Философия; XIII Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения - 2017», 15 - 22 март 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 5 : Педагогически науки. Физическата култура и спорта; XIII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 8 : Философия. Филологическите науки. Физическата култура и спорта; XIII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 8 : Философия. Филологическите науки. Физическата култура и спорта. 

Prague, Czech Republic : XIII Mezinárodní vědecko-praktická konference «Moderni vymoženosti vědy – 2017», 27 ledna – 05 února 2017 roku. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017. – Díl 6 : Filologie. Tělesné kultury a sport. Psychologie a sociologie

мед иц Оцінка фізичної підготовленості студентів

Оцінювання фізичної підготовленості студентів 1-2 курсів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України»

Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 1, 2 курсів

Рейтингова система оцінки успішності студентів кредитних модулів «Формування загальної фізичної підготовленості засобами обраного виду рухової активності та спорту» (1-й курс, 1-й семестр), «Формування спеціальної фізичної підготовленості засобами обраного виду рухової активності та спорту» (2-й курс, 2-й семестр), «Удосконалення спеціальних фізичних якостей засобами обраного виду рухової активності та спорту» (2-й курс, 3-й семестр), «Особистісно орієнтована професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами обраного виду рухової активності та спорту» з дисципліни фізичне виховання (2-й курс, 4-й семестр).

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за наступні контрольні заходи:

[1] Систематичне відвідування практичних занять обґрунтовано одержанням студентами певного обсягу рухової активності без якої неможливо підвищення функціонального стану

[2] Систематичне ведення "Щоденника самоконтролю студента" обґрунтовано необхідністю контролювати основні показники функціонального стану студентів на практичних заняттях з фізичного виховання для оцінки впливу фізичного навантаження на організм студентів.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 1. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 1 бал х 34 практичних заняття = 34 бали.

Критерій оцінювання

 1. Контрольні нормативи:

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів дорівнює 30 балів = 10 балів х 3 контрольних нормативи з фізичної підготовленості + 30 балів = 10 балів х 3 контрольних нормативи з технічної підготовленості = 60 балів (для 1,2,3 семеструу).

Ваговий бал – 9. Максимальна кількість балів дорівнює 27 балів = 9 балів х 3 контрольних нормативи з фізичної підготовленості + 27 балів = 9 балів х 3 контрольних нормативи з технічної підготовленості = 54 бали та обов'язкового нормативу з витривалості – бігу на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року (для 2 семестру*, крім навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу).

Три контрольних нормативи з фізичної підготовленості є однаковими для всіх навчальних відділень.

Три контрольних нормативи з технічної підготовленості розроблені для кожного навчального відділення.

Критерій оцінювання для 1,2,3 семестру:

10 балів – відмінне володіння технікою виконання та відмінний рівень фізичної підготовленості;

9 балів – дуже добре володіння технікою виконання та дуже добрий рівень фізичниої підготовленості;

8 балів - добре володіння технікою виконання та добрий рівень фізичної підготовленості;

7 балів – задовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень  фізичної підготовленості;

6 балів – незадовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень фізичної підготовленості;

0 балів - незадовільне володіння технікою виконання та незадовільний рівень фізичної підготовленості.

Критерій оцінювання для 2 семестру (крім навчальнихвідділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу):

9 балів – відмінне володіння технікою виконання та відмінний рівень фізичної підготовленості;

8 балів – дуже добре володіння технікою виконання та дуже добрий рівень фізичної підготовленості;

7 балів - добре володіння технікою виконання та добрий рівень фізичної підготовленості;

6 балів – задовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень  фізичної підготовленості;

5 балів – незадовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень фізичної підготовленості;

0 балів - незадовільне володіння технікою виконання та незадовільний рівень фізичної підготовленості;

 1. Прикладний норматив з плавання

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів – пропливання 100 метрів одним з обраних способів плавання;

5 балів – пропливання 75 метрів одним з обраних способів плавання;

4 бали – пропливання 50 метрів одним з обраних способів плавання;

3 бали – пропливання 25 метрів одним з обраних способів плавання;

0 балів – пропливання <25 метрів одним з обраних способів плавання;

Прикладний норматив з плавання складається з метою визначення рівня плавальної підготовленості студентів та виявлення студентів, які не вміють плавати (з метою пройти навчання початковому плаванню у навчальному басейні).

3а. Реферат.

Студентам, які звільнені від плавання в басейні за станом здоров'я, планується індивідуальне семестрове завдання у вигляді реферату (теми – Додаток №1)

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів – пропливання 100 метрів вільним стилем;

5,5 балів – пропливання 75 метрів вільним стилем;

5 балів – пропливання 50 метрів вільним стилем;

4,5 бали – пропливання 25 метрів вільним стилем;

4 бали – пропливання <25*метрів вільним стилем із зупинками;

0 балів – нульовий рівень плавальної підготовленості (необхідно пройти початковий курс навчання плаванню).

 1. "Щоденник самоконтролю студента"

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів - систематичне ведення та не менше 95% потрібної інформації;

5 балів - систематичне ведення та не менше 85% потрібної інформації;

4 бали - не менше 75% потрібної інформації;

3 бали - не менше 65% потрібної інформації;

2 бали - менше 60% потрібної інформації;

0 балів – відсутність "Щоденника самоконтролю студента".

Штрафні бали за:

 1. несвоєчасне складання будь якого контрольного нормативу або тестування - 2 бали;
 2. відсутність у студента "Щоденника самоконтролю студента" - 3 бали.

Заохочувальні бали за:

 1. участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету 2-3 бали;
 2. участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях – 3–5 балів.

Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RС = 60 балів х 0,15 = 9 балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу RD = RС = 100 балів

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом 1,3,4 семестру (крім навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу) і складає:

RС = 34 + 60 + 6 = 100 балів.

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом 2 семестру (крім навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу) і складає

RС = 34 + 54 + 6 + 6 = 100 балів.

Умови позитивної проміжної атестації

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент має набрати не менше 11 балів за практичні заняття та пройти початкове тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 16 балів).

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент має набрати не менше 22 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 28 балів).

Умови допуску до заліку:

 1. виконання плану навчального процесу (відсутність пропусків практичних занять без поважних причин)
 2. складання контрольних нормативів (студенти допускаються до складання контрольних нормативів тільки після отримання достатнього рівня функціональної підготовленості, який досягається приблизно на 18-22 занятті).
 3. наявність "Щоденника самоконтролю студента", а також, стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Студенти, які набрали протягом семестру менше RD ≤ 59 балів, залік не отримують і мають академічну заборгованість. Студенти, які мають стартовий рейтинг (rC) 39 і менше балів, до заліку не допускаються. Відпрацювати пропущені заняття та здати контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовленості і ліквідувати заборгованість студенти мають можливість за графіком навчального процесу до початку екзаменаційної сесії.

Студенти, які протягом семестру набрали RD ≥ 60 балів мають можливості:

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості 1семестру (Табл. 1, 1а), 3 семестру. (Табл. 2). Обов'язкові для всіх навчальних відділень.

1) Стрибучість – стрибок у довжину з місця (max – 10 балів);

2) Спритність – човниковий біг 4 х 9м (max – 10 балів);

3) Сила – згинання та розгинання рук в упорі лежачи (max – 10 балів).

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості 2 семестру. (Табл. 3, 3а). Обов'язкові для всіх навчальних відділень.

1) Швидкість – біг 100 метрів з високого старту (max – 9 балів);

2) Гнучкість – нахил тулубу з положення сидячи (ступні ніг на відстані 20–25 см), (max – 9 балів);

3) Сила - піднімання тулубу з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (max – 9 балів);

4) обов'язковий норматив з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року;

Прикладний норматив з плавання. (Табл. 1).

*Студенти, які пропливли менше 25 метрів, мають продовжити навчання плаванню в малому (навчальному) басейні.

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості 4семестру. Обов'язкові для всіх навчальних відділень. (Табл. 3).

1) Швидкість – біг 100 метрів з високого старту (max – 10 балів);

2) Гнучкість – нахил тулубу з положення сидячи (ступні ніг на відстані 20–25 см), (max – 10 балів);

3) Сила - піднімання тулубу з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (max – 10 балів).

4) обов'язковий норматив з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року.

Контрольні нормативи з технічної підготовленості з обраного виду спорту. (Табл. 1, 2, 3, 4).

Розроблені для кожного навчального відділення.