Спеціальні медичні групи КПІ

1 спец мед групи Нажаль, але студентів, що мають відхилення в стані здоров’я, стає все більше.

Сьогодні це число становить близько 25 % від загального числа студентів. І майже всі ЗВО України мають вже спеціальні медични групи (СМГ). На кафедрі спортивного вдосконалення нашого університету також є це відділення. І чисельність викладачів, найбільша серед всіх видів спорту, показує, що проблема з роками наростає. Велика доля в утраті здоров'я в малої фізичної активності покоління комп'ютерників. Тим більше зараз, в карантінній період.

                                                  img 001

«Фізична культура є важливим засобом у системі освіти та виховання учнівської молоді. Формування у них основ здорового способу життя, організації активного відпочинку, розвитку та відновлення фізичних та духовних сил, реабілітації та корекції здоров'я, розвитку позитивних моральних і вольових якостей» - це напрям роботи наших викладачів. Познайомимо ближче з нашими викладачами:  https://www.facebook.com/sportfbmi/videos/1065191443908936

Викладачі відділення займаються вивченням рівня здоров’я і фізичного розвитку студентів з відхиленнями в стані здоров’я, організації їх фізичної реабілітації. До їх завдань відноситься, перш за все, зміцнення здоров'я, сприяння гармонічному фізичному розвитку та загартування організму студентів.

Студенти, яки мають відхилення в стані здоров'я, проходять реабілітацію за спеціальними науково - обгрунтованими методиками на спеціальному медичному відділені кафедри спортивного вдосконалення ФБМІ. Спрямованість навчальних занять носить яскраво виражений оздоровчо-відновний характер.