Увага! Теми рефератів та комплекси вправ для студентів на період карантину

Увага, нове повідомлення  додано в ОГОЛОШЕННЯХ 14 квітня на нашому сайті  та сайті кафедри фізичного виховання.

Теми рефератів та комплекси вправ для студентів на період карантину

Шановні студенти! У зв’язку з запровадженням дистанційної форми навчання, вам необхідно виконати такі завдання, (крім студентів, які відвідують заняття спеціальних медичних груп):

  1. Написати реферат на одну з нижче запропонованих тем.
  2. Скласти письмово комплекс фізичних вправ.
  3. Продовжувати ведення щоденника самоконтролю, записуючи зранку показники пульсу у спокої та результати тесту на дозоване навантаження (20 присідань за 30 секунд) на початку кожного місяця.

Ці завдання необхідно виконувати відповідно до курсу вашого навчання та обраного вами виду спорту. Реферати надсилати Відповідальним за навчальні відділення.

Студенти, які не пропустили жодного заняття і склали нормативи згідно з програмою, обирають одну з запропонованих тем рефератів (максимальний бал - 30 ) і один із запропонованих комплексів (максимальний бал за один комплекс - 10). Решта студентів обов’язково обирають одну з запропонованих тем рефератів і два комплекси із запропонованих, а далі обирають необхідний вид (реферат і / або комплекс) та необхідну кількість робіт для отримання потрібної кількості балів для складання заліку.

Студенти 4 курсу обирають одну тему  реферату і чотири види комплексів (разом 100 балів) залежно від курсу на якому вони мають заборгованість, виконані завдання надсилаются на електронну пошту відповідального за навчальне відділення з обранного виду спорту. У разі якщо студент не записався на жоден з запропонованних видів спорту він обирає тему реферату і види комплексів,  передбаченні для студентів 2 курсу, з виду спорту за власним бажанням.

Студентам, які не склали залік з плавання, необхідно також написати реферат на одну із запропонованих тем з плавання.

Студенти можуть знайти контакти своїх викладачів з кафедри спортивного вдосконалення за посиланнями https://sport-fbmi.kpi.ua/index.php/navchalnij-protsess (по видам спорту)  та  Співробітники https://sport-fbmi.kpi.ua/index.php/spivrobitniki

Відповідальні за спортивно- оздоровчу роботу на факультеті :

http://fv.fbmi.kpi.ua/page/vidpovidalni-za-sportyvno-ozdorovchu-robotu-na-fakultetah

Відповідальні за спортивні відділення: 

http://fv.fbmi.kpi.ua/page/vidpovidalni-za-sportyvni-viddilennya Додатково по видам спорта відповідальні викладачі кафедри спортивного вдосконалення:

Стрільба з лука - Д'якова Олсана Віргініївна       Футбол - Мохунько Олександр Дмитрович    Боротьба та спортивне єдиноборство - Агеєв Павло Миколайович.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ З ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ

 http://fv.fbmi.kpi.ua/page/metodychni-rekomendaciyi-do-napysannya-referatu-z-obranogo-vydu-sportu#overlay-context=

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

 http://fv.fbmi.kpi.ua/page/vymogy-do-oformlennya-referatu#overlay-context=

 ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСІВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ

 http://fv.fbmi.kpi.ua/page/vymogy-do-skladannya-kompleksiv-fizychnyh-vprav#overlay-context=

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ З ПЛАВАННЯ

 http://fv.fbmi.kpi.ua/page/vymogy-do-oformlennya-referatu-z-plavannya#overlay-context=

 Критерії оцінки рефератів

 http://fv.fbmi.kpi.ua/page/kryteriyi-ocinky-referativ#overlay-context=

Теми рефератів та комплекси вправ по видам спорту:

Танцювальна аеробіка  http://fv.fbmi.kpi.ua/page/navchalne-viddilennya-tancyuvalna-aerobika

Атлетична гімнастика    http://fv.fbmi.kpi.ua/page/navchalne-viddilennya-atletychna-gimnastyka

Баскетбол                        http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-basketbol    

Бокс та боротьба           http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-borotby-ta-boksu

Волейбол                         http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-voleybol

Легка атлетика                http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-legkoyi-atletyky-fitnesu

Настільний теніс     http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-nastilnyy-tenis

Плавання                        http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-plavannya 

Спортивна гімнастика   http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-sportyvnoyi-gimnastyky 

Теніс                            http://fv.fbmi.kpi.ua/page/navchalne-viddilennya-tenis

Туризм                           http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-turyzmu

Шейпінг                            http://fv.fbmi.kpi.ua/page/navchalne-viddilennya-sheyping         

Футбол                             http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-futbolu  

Стрільба з лука              http://fv.fbmi.kpi.ua/page/viddilennya-strilba-z-luka

Спортивна аеробіка      http://fv.fbmi.kpi.ua/page/sportyvna-aerobika

Інформація з сайту кафедри физичного виховання. Вона однакова для всіх студентів КПІ.

http://fv.fbmi.kpi.ua/page/temy-referativ-ta-kompleksy-vprav-dlya-studentiv-na-period-karantynu