Навчальний процес

Нова РСО з фізвиховання. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

У 2020/2021 н.р. у фізвихованні пройшло багато змін, які вплинули на виставлення балів. Це привело до створення «перехідної» РСО. Рейтингова система оцінювання встановлює «правила гри» при оцінюванні. У фізвихованні пройшло багато змін, які вплинули на виставлення балів. Це привело до створення «перехідної» РСО.

Посилання на РСО 1 курс   http://fv.fbmi.kpi.ua/article/reytyngova-systema-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-studentiv-z-osvitnogo-komponenta

Посилання на РСО 2 курс http://fv.fbmi.kpi.ua/article/reytyngova-systema-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-studentiv-z-osvitnogo-komponenta-0

Проректором Мельниченком А.А. за результатами напрацювань робочої групи, створеної за ініціативою та дорученням ректора Згуровського М.З., було озвучено нову концепцію щодо викладання дисципліни фізичне виховання:

 •  З наступного семестру реферати та відео записи виконання вправ студентами – скасовуються, річний залік з дисципліни буде виставлено за результатами роботи в першому семестрі 2020/2021 н.р. та співбесіди з викладачем.

   •  Кафедрі спортивного вдосконалення рекомендується адаптувати РСО на другий семестр з урахуванням анонсованих змін.

   •  З наступного навчального року дисципліна буде обов'язковою лише для першого курсу і викладатиметься як теоретичний курс лекцій за межами спорткомплексу (робоча назва «Здоровий спосіб життя») з метою набуття студентами знань щодо особливостей реалізації рухової активності з максимальною користю для здоров'я (згідно вимог законодавства та МОН студенти мають набувати даних компетентностей).

   •  На другому курсі дисципліна стає вибірковою і буде вивчатись лише тими студентами, які її оберуть і включать в свій індивідуальний навчальний план. У цьому випадку вони будуть відвідувати традиційні заняття за різними спортивними напрямами у спорткомплексі і реалізовувати теоретичні знання на практиці.

   •  Об'єм дисципліни: 3 кредити ЄКТС на першому курсі та 2 кредити – на другому.

   •  Крім того, будуть працювати спортивні секції, які безкоштовно зможе відвідувати будь-який студент КПІ будь-якого курсу, починаючи з першого, за власним бажанням для підтримки фізичної форми та здоров'я.

                             Критерії оцінювання

Бали нараховуються за:

  • виконання тестових завдань на практичних заняттях;
  • ведення «Щоденника самоконтролю»;
  • виконання модульної контрольної роботи (у двох частинах);
  • виконання додаткових завдань (для підняття балу).
Максимальна кількість балів, які можна отримати за курс

За кожний семестр можна отримати максимально 50 балів.

Крім того Навчальний процес зараз розділений на 5 частин, ознайомтесь докладніше:

 В НОВИНАХ будемо розказувати про види спорту детальніше.

Відповідальний за надання інформації завідувач кафедри Новицький Ю.В.