Наукові публікації за останні 5 років

 Інформація о наукових публікаціях викладачів у бібліотеці  ela.kpi

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/1730   загальна

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12949 конференції

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12954 статті в наукових виданнях

Агеєв Павло Миколайович

 1. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних віковихгрупп/Запольський,Д.Агеєв,П.2017,http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 2. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів.Агеєв П.М.,Запольський Д.П. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4, К: 2017 - C. 7-10;https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660
 3. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Агєєв П.М., Запольський Д.П.2018 
 4. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання/Запольський Д.П.,Агеев П.М.// 2016 https://zenodo./record/50306/preview/Zapolskii.pdf
 5. Вплив занять бойовим містецтвом джиу-джтсу на фізичний та психологічний стан розвиток молоді / 2019. - Вып. 4(48), ч. 3 с.21-26  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587 
 6. Особливості швидкісно-силової підготовки боксерів / Агєєв Павло Миколайович, Запольский Дмитро Петрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 10(54), ч. 6. – С. 126–132.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32155 
 7.  Критерії оцінювання фізичної підготовленості юних борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки / Агеєв М. П., Запольський Д. П. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 2 (122). – С. 9 12.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32105 

Білоконь Віктор Петрович       

  1. Организация и методика проведения рекреативных мероприятий/ Билоконь В.П.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. :Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 9 (117)19. – с.33-37 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31132
  2. Этапы изучения отдельного технического элемента при подготовке футболистов в «КПИ им. Игоря Сикорського»/ Билоконь В.П.//Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал-Переяслав-Хмельницкий, 2019; Вып. 9(53), ч. 2 -С.72-75 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31482
  3. Основные средства решения задач технической подготовки юных футболистов средствами соревновательных и тренировочных упражнений//Актуальные научные исследования в современном мире/ Билоконь В.П.//Журнал-Переяслав-Хмельницкий, Вып. 9(53), ч. 2, 2019; -С.68-71 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31480
  4. Организация и методика проведения рекреативных мероприятий/ Билоконь В.П.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. :Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 9 (117)19. – с.33-37 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31132
  5. Этапы изучения отдельного технического элемента при подготовке футболистов в «КПИ им. Игоря Сикорського»/ Билоконь В.П.//Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал-Переяслав-Хмельницкий, 2019; Вып. 9(53), ч. 2 -С.72-75 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31482
  6. Основные средства решения задач технической подготовки юных футболистов средствами соревновательных и тренировочных упражнений//Актуальные научные исследования в современном мире/ Билоконь В.П.//Журнал-Переяслав-Хмельницкий, Вып. 9(53), ч. 2, 2019; -С.68-71 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31480
  7. Проблема дефицита двигательнойактивности студенческой молодежи. Білоконь В.П. Науковий часопис НПУ ім.МП Драгоманова серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт/ зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К.:/Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова/2018-Випуск 11 (105) 18–с.10-13 ; 
  8. Залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури засобами фізичного виховання. Білоконь В.П. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч.3, ISSN 2524-0986. –с.11-15;
  9. Травматизм у футболі. Механізми травмування у футболі. Білоконь В.П. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, ISSN 2524-0986. –с.7-11; 
  10. Мотивация студентов на занятиях физической культурой и спортом при помощи сореновательно-игрового метода,   Білоконь В.П., //http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20950
  11. УправлениетренировочнымпроцессомвигровыхвидахспортаБілоконьВ.П., //Materials of the XIII international research and praktice conference "Scientific horisons -2017" 30 september - 07 october 2017// Sheffild:Science and education LTD, 2017.- P.16-19;
  12. Аналіз рівня психофізфологичного стану студентів НТУУ "КПІ"; Автори - Анікеєнко Л.В.,Білоконь В.П.,  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23412
  13. Система физического воспитания в высшем учебном заведении / В. К.Билоконь,2017                            http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20338
  14. Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу / В. К. Билоконь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 10 (80) 16. - С. 16-19. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21514
  15. Розробка тренувальних занять з метою контролю швидкості і витривалості в футболі / В. К. Білоконь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 10 (80) 16. - С. 20-23. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21515
  16. Формирование здорового образа жизни студентов / В. К. Билоконь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 9 (79) 16. - С. 19-21. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31135
  17. Этапы изучения отдельного технического элемента при подготовке футболистов в «КПИ им. Игоря Сикорського»/ Билоконь В.П.//Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал-Переяслав-Хмельницкий, 2019; Вып. 9(53), ч. 2 -С.72-75 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31482
  18. Особливості психологічної характеристики футболу як засобу професійно-прикладної психофізичної підготовки. Білоконь В.П. Науковий часописНПУ ім.МП Драгоманова серія №15 Науково-педагогічніпроблеми фізичної культури/фізична культура і спорт/зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К.: /Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова/2019-Випуск 1 (107) 19 –с.7-10

Градусова Наталія Вікторівна

 1. Єфективність впровадження новітніх фітнес-технологій в системі навчання студентів ВНЗ /Градусова Н.В.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 4(85)17, К: 2017-с. 134-136; http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20750/1/Chekhovskaya_Gradusova.pdf
 2. Мотивація студентів до занять фітнесом в навчальному процесі з фізичного виховання/Науковий часопис НПУ ім.МП Драгоманова, серія №15 ;науково-педагогічні проблеми фізичної культури\фізична культура і спорт\ зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К\Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова/2017-Випуск11993017 -с.35-38; Мова публікації: українська.
 3. Контрологія - путь к сохранению здоровья молодого поколения. Градусова Н.В. Актуальные научные исследования в современном мире, февраль 2019г., //Журнал, выпуск 2(46),часть 4, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.46-49; Наукометричні БД:Copernik; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27943  
 4. Применение метода пилатеса в работе со студентамиГрадусова Н.В., Чеховська А.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире, март 2019г., //Журнал, выпуск 3(47),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.50-53. ; Наукометричні БД:Copernik
 5. Виды физической активности для студенческой молодежи / Градусова Наталия Викторовна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 4. – С. 47–50.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31975 
 6. Контрология – путь к сохранению здоровья молодого поколоения / Градусова, Наталия Викторовна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 46–48. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27943
 7. Базова аеробіка у структурі оздоровчого фітнесу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів усіх спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. В. Градусова, Н. В. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 187 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1780
 8. Виды физической активности для студенческой молодежи / Градусова Наталия Викторовна // Актуальные научные исследования в современном мире: журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 4. – С. 47–50. – Библиогр.: 7 назв. Текст на укр. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31975

Гринь Андрій Романович  

 1. Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності, Гринь А.Р., Гринь О.Р.//Вісник Чернігівського національного педагогичного університету, випуск 143, серія:Педагогичні науки, Чернігів - 2017, ст.154-157; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20905
 2. Психологичні ресурси подалання наслідків травм та збереження здоров,я спортсменів, Гринь А.Р.,Гринь О.Р./Сучасні тенденції розвітку українськойнауки:Всеук.наук.конф.21-22.02.2018р.,Переяслав-Хмельницький,//материали наукової конф;Переяслав-Хмельницький,2018. вип.2(12)-81, с.64-72; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25891
 3. Вплив занять міні-футболом на фізичний стан студенток / А. Р. Гринь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 02 (69). – С. 27–30.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20829
 4. Взаємозв’язок компонентів фукціональної підготовленості юних легкоатлетів на єтапі попередньої базової підготовки; доповідь,Автори - Гринь А.Р.; XVI Міжнародна науково-практична конференція"Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання , спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти"; Місце проведення - Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 12.04.2018 ;
 5. Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця / О. Р. Гринь, А. Р. Гринь, Ю. В. Дутчак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2017. – Вип. 143. – С. 16–20.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20860
 6. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості / Гринь А. Р., Кондратович А. Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 5 (75). – С. 33–36.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20863
 7. Оцінка сформованості навичок регуляції передстартових психічних станів у спортсменів в процесі підготовки до змагань з веслувального слалому / Гринь Олександр Романович, Гринь Андрій Романович // Актуальные вызовы современной науки, ХХХІ Международная научная конференция, 26-27 ноября 2018 г. : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 11(31), ч. 1. – С. 93–100 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25888
 8. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів / Гринь Андрій Романович, Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. 3. – С. 53–57http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513
 9. КОРЕКЦІЯ ПЕРЕДСТАРТОВИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ФУТБОЛІСТІВ НА ПЕРЕД ЗМАГАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ/ Гринь Олександр Романович, Гринь Андрій Романович (Київ, Україна)  Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 2(58), ч. 4. –С.41-49
 10.  Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів / Гринь Андрій Романович, Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. 3. – С. 53–57.   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513 

Демиденко Марина Олегівна       

 1. Женский триатлон. Профилактика травматизма в годичном цикле подготовки,Демиденко М.О., Попадюха Ю.А./Збірник наукових праць "Велес". ІІ Міжнародна конференція "Весняні наукові питання" 2 частина 28.04.2016/, К: 2016 - C.158-163 ;
 2. Профилактика повреждений плеча в женском триатлоне. Демиденко М.О., Попадюха Ю.А./Сборник научных статей ХІІ Межнародной конференции "Развитие науки в ХХІ веке" ,Харьков: 2016 - C.111-113 ;
 3. Профилактика травматизму у жіночому триатлоні.Демиденко М.О., ПопадюхаЮ.А. /Матеріали ХІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах мобілізації 29-30.04.2016р."Переяслав – Хмельницький, 2016 - С.147-150;
 4. Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки.Брайко Н.И., Демиденко М.О./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип.3К 1(70)16, К: 2016 - С. 308-312http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26793
 5. Портативные вибротренажеры для укрепления мышц пояса верхних конечностей в женском триатлоне, Демиденко М.О.//Научный журнал "Pyxis",1 международная конференция "Наука современности "достижения,открытия,исследования",Санкт-Петербург,август 2016г,с 136-146;
 6. Аппараты вибротерапии в профилактике повреждений мышц плеча в женском триатлоне,ISI-journal, Сборник статей "Международные научные исследования" по материалам ІХ международной научно-практичной  конференции: "проблемы и перспективы современной науки",ч.2, Москва,08.2016.стр.55-61.
 7. Комютерізована система Multi-JointSystem MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського універсітету імені Лесі Українки ,м.Луцьк.-вип.23,2016., с.104-111;
 8. Концептуальніпідходизпрофілактикитравмуванняплечавжіночомутриатлоні,The XV international Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Morden World",United Kingdom,Oxford,06-08 September,2016. s.622-628 ;
 9. Травмування плеча як найбільш поширена проблема в жіночому триатлоні. Методи та засоби превентивної реабілітації, Демиденко М.О./Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного універсітету імені Лесі Українки ,Фізичне виховання і спорт-журнал, наукові фахові видання України,випуск 25, Луцьк 1.10.2017.; с.98-101. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23583
 10. СРЕДСТВА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ ПЛЕЧА В ПРЕВЕНТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЖЕНСКОМ ТРИАТЛОНЕ, Демиденко М.О.//"Современные здоровьесберегающие технологии - журнал №2(2018).Орехово-Зуєво, Государственний гуманітарно-технологічний університет,Московська обл., С.45-53. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23473
 11. Технические средства программы превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне, Демиденко М.О. Попадюха Ю.А./Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам ХХІІ международно практической конференции 1 часть: "Достижение и проблемы современной науки" г.Санкт-Петербург, 4.08.2017, с.54-60, http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23664
 12. Построение методов превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне в зависимости от календарного плана соревнований", Демиденко М.О.//  Научный журнал по проблемам физического воспитания,спорта ,реабилитации и рекреации ; 14.12.2017 ,г.Харьков.; DOI -https://dx.doi.org/10.5281/zenedo.1133909;
 13. Біомеханічні аспекти створення програми превентивної фізичної реабілітації пошкоджень верхньої кінцівки в жіночому триатлоні, допоідь; Автори - Демиденко М.О.; 1 всеукраїнська електронна науково-практична конференція з міжнародною участю; Місце проведення - Національний універсітет фізичного виховання і спорту України; Дата проведення: 17.05.2018 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23474
 14. Перспективы использования современных технических систем и средств в программе превентивной физической реабилитации повреждений плечевого сустава спортсменок женского триатлона / Ю. А. Попадюха, М. О. Демиденко // Современные здоровьесберегающие технологии : ежеквартальный научно-практический журнал. – 2017. – № 3. – С. 79–97.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23529 
 15. Комп’ютеризована система Multi-Joint System MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба / Юрій Попадюха, Марина Демиденко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 23. – С. 104–111. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21513 

Д'якова Оксана Віргініївна  

 1. Вариабельность сердечного ритма как инструмент контроля функционального состояния студентов НТУУ "КПИ".Мищук Д.Н., Дьякова О.В.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16,К: 2016 - C.85-88; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21258
 2. Оцінка психофізіологічних функцій стрільців з лука високої кваліфікації.Д'якова Оксана.//Науково-практичний журнал "Спортивний вісник придніпров'я"/ Вид-во Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту,вип.№1/2016, Дніпропетровськ,2016 - С.27-31 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21354
 3. Комплексна характеристика підготовки студентів,які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку НТУУ "КПІ". Д'якова Оксана Віргініївна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий, 2017.-  С.28-33; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21360
 4.  Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента.Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий,2017.- С.98-102; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
 5. 5.Нейродинамическая составляющая психофизиологических характеристик волейболистов высокой квалификации, Дьякова О.В.,Мищук Д.Н., "Фізична культура, спорт та здоров’я нації"-збірник наукових праць, 2018, випуск 5(24), м.Вінниця, с.137-143.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23715
 6. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Вергиниевна // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов //Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2(34), ч. 5. – С. 104–107.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
 7. Місце спеціальних продуктів в системі харчування спортсменів високої кваліфікації / Дʼякова Оксана Вергеніївна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов / – Вып. 12(32), ч. 5. Переяслав-Хмельницкий-  27 дек. 2017. – С. 84–88. Url:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22123;
 8. Гендерные особенности формирования личностных компетенций студентов технического университета. Новицкий Ю.В., Дьякова О.В., Гаврилова Н.М. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. –Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(45), ч. 3. – С. 77–81 ; Наукометричні БД:Copernik;Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26312
 9. Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета. Новицький Ю.В., Д якова О.В., Руденко Г.А. //Актуальные научные исследования в современном мире, декабрь 2018г., //Журнал, выпуск 12(44),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.98-105.; Наукометричні БД:Copernik; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690
 10. Визначення впливу зовнішніх факторів на розвиток «таргет-паніки» у спортсменів-лучників/ В. О. Галазюк, В. О. Коваль, Г. В. Кононенко, В. В. Петросян, О. В. Д'якова//Матеріали XVIнаукової конференції «Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборству у закладах вищої освіти»//Харьківська державна академія фізичної культури, Том І; Харьків-12 лютого 2020; -С.106-110  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33431
 11. Особенности сопряжения интеллектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин технического университета / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 5. – С. 37–42.

Журавльов Сергій Олексійович  

 1. Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і змагальних навантажень футболістів, Журавльов С.О.//Materialy ХІІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "DNY VEDY - 2016",22.03.2016 - 30.03.2016, Dil 15,Psychologie a sociologie. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha:2016.- P.52-55 ; 
 2. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста,Журавлев С.А., Кривенда В.С. .//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; 
 3. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.Кривенда В.С.,Журавлев С.А.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; 
 4. Проблемы организации пропаганды мини-футбола среди населения.ЖуравльовС.А. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie.  Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.75-79; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19630
 5. Особливості підготовки студентських збірних команд з футзалу до короткострокових змагань,  Журавльов С.О.// АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года; Переяслав-Хмельницкий 2018 -С. 103-107.;
 6. Особливості підготовки футзалістів на сучасному етапі розвитку виду спорту.; доповідь //Автори - Журавльов С.О.; Місце проведення - м.Київ, Університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 23.10.2017 
 7. Розвиток швидкісної сили і швидкісно-силової  витривалості у  футболістів  команд  ВНЗ / ЖуравльовС. О. // Materials of the XV International scientific and practical Conference “Areas of scientific thought-2018/2019”, December 30, 2018 - January 7, 2019. – Sheffield : Science and education LTD, 2018. – Volume 12 : Biological sciences. Veterinary. Ecology. Medicine. Agriculture. Physical culture and sport. – Pp. 37–40.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26151
 8. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / Журавльов С. О., Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 69–73. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780
 9. Підвищення рівня рухової активності студентів ЗВО засобами міні-футболу / Журавльов Сергій Олексійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 4. – С. 35–40 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30473
 10. Характеристика величини навантажень і контроль фізичної підготовленості у футболі / Журавльов Сергій Олексійович, Кривенда Вячеслав Сергійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 4. – С. 41–46. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30532

Запольський Дмитро Петрович                  

 1. Аналіз мотивації студентів до занять з фізичного виховання. Проблеми диференціації фізичного виховання в організованих коллективах/ Запольський, Д. Агеєв, П. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 4 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21073
 2. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних вікових групп/Запольський, Д. Агеєв, П.Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18-19 травня 2017 р. : у 2 т. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Т. 2. – С. 133–136.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 3. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів.Агеєв П.М.,Запольський Д.П. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4, К: 2017-C.7-10; https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/465077.pdf
 4. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Агєєв П.М., Запольський Д.П2018   http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23207/1/Vazhlyvist_tehniky_navchannya_v_boxi_Nazymok_V.V..pdf
 5. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання/Запольський Д.П.,Агеев П.М.// 2016         https://zenodo./record/50306/preview/Zapolskii.pdf
 6. Вплив занять бойовим містецтвом джиу-джтсу на фізичний та психологічний стан розвиток молоді // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 4(48), ч. 3 с.21-26 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587

Захарова Ірина Юріївна

 1. Лечебная физическая культура при травмах в грудном отделе позвоночника. Захарова І.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 30-33; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26323
 2. Роль физической нагрузки в решении проблемы избыточного веса.Захарова І.Ю. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C. 43-46; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26317
 3. Проблеми формування цінностей фізичної культури у  студентської молоді.Захарова І.Ю/Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - ст.194-198; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26322
 4. Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи, Захарова І.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 2(83)17, К: 2017 - С.44-48; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26316
 5. Проблеми формування цінностей фізичної культури у студентської молоді;доповідь на міжнародної VIII International Scientific-Practical Conference, "Modern problems and prospects of development of physical education, health and training of future professionals of physical education and sports"  ; Назва доповіді -  Автори - Захарова І.Ю.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 22.03.2017. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26322
 6. Использование оздоровительных программ для коррекции нарушений осанки студентов специальной медицинской группы / Захарова Ирина Юрьевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 11(43), ч. 5. – С. 45–47http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26306
 7. Проблемы ухудшения зрения у студенческой молодежи и методы их решения./Захарова И.Ю. //Журнал «Актуальные научные исследования в современном мире», Выпуск 10(54)2019, часть 6, Переяслав-Хмельницкий-2019. -с.34-38 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30600
 8. Застасування дихальних вправ для покращення здоров’я студентів з захворюваннями органів дихання/ Захарова Ірина Юріївна (Київ, Україна) // ISCIENCE.IN.UA Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 1(57) ч. 4, Вид-во © NGO THE INSTITUTE FOR SOCIAL TRANSFORMATION ; С.65-68 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31979

Кетова (Ігнатенко) Наталія Валеріївна  

 1. Планування тренувального навантаження у відповідності з віковими особливостями розвитку фізичних здібностей учнів ДЮСШ.Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3(72)16, К: 2016 - С. 67-69 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21509
 2. Виховання мотивації до систематичних занять фізичними вправами у студентів/ Ігнатенко/Кетова НВ //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2016;  випуск 9(79)2016;// Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. –С.43-47  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27209
 3. Характеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартрит Ігнатенко Н.В., Брайко Н.Г../Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3(97)18, К: 2018 - С.232-235; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 4. Клініко-фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом , Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова// Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 12(94)17, К: 2017 - С.48-52; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30362 
 5. Проблеми та перспективи організації навчального процесу з фізичного виховання у спеціальному медичному відділенні ВНЗ/ Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В., // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2016 р./за ред. В. М. Огаренка та ін. -Запоріжжя : КПУ, 2016. – с. 160-161 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27007
 6. Характеристика методов и средств физической реабилитации при заболевании молодежи на сколиоз. Кетова Н.В. //Науковий часопис НПУ ім.МП Драгоманова серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К /Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова/2019-Випуск 3 (111)19 –с.77-81https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30383
 7. Характеристика методів і засобів лікувальної фізичної культури при захворювані на сколіоз. Кетова Н.В. Науковий часопис НПУ ім.МП Драгоманова серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт / зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К /Вид-во НПУім. МП Драгоманова/2018-Випуск 11 (105) 18 –с.68-72; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 8. Характеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартрит / Ігнатенко Н. В., Брайко Н. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 3 К (97). – С. 232–235 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 9. Основы теории адаптации студентов к учебно – тренировочному процессу/ Кетова Н.В. // Науковий часопис НПУ ім.МП Драгоманова серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт / зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К /Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова; Випуск 10(118)19–с.67-71; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30599

Карпюк Ірина Юріївна

 1. «Інноваційні технології фізичного виховання студентів» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які вивчають дисципліну «Фізичне виховання» та студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Г. Л. Бойко Карпюк І.Ю [та ін.] ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; за заг. ред. Ю. М. Вихляєва. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,72 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 543стр.всего, / Г. Л. Бойко Карпюк І.Ю с.154-163   Авторський коллектив  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи.;Фізичне виховання, гриф факультету (інституту); № протокола Ради 7; дата отримання грифу 21.03.2016;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27644
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями сечовивідної системи; Фізичне виховання,гриф факультету (інституту); № протокола Ради 6; дата отримання грифу 26.02.2016;
 4. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я; доповідь, Автори - Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С.; ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти"; Назва доповіді - Місце проведення - м.Київ, НАУ; Дата проведення: 15.06.2018 ;
 5. Аналіз показників фізичного розвитку студентів (порівняння з вимогами міжнародних стандартів).Кураченко О.С., Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.ст.101-102;
 6. Фізичне виховання. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів спеціальних медичних груп із вегетативними дисфункціями [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад.: І. Ю. Карпюк, Т. К. Обезюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 344 Кбайт). – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2017. – 56 с http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27645
 7. «Інноваційні технології фізичного виховання студентів» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які вивчають дисципліну «Фізичне виховання» та студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Г. Л. Бойко [та ін.] ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; за заг. ред. Ю. М. Вихляєва. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,72 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 543 с.Карпюк І.Ю. і др. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546

Качалов Олександр Юрійович 

 1. Влияние занятий плаваньем на функциональное состояние организма студентов.Качалов А.Ю. // Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD.2016.- P. 88-90; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20866
 2. Формирование устойчивой мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию.Качалов А.Ю.,Антонюк А.В. //Materials of  XII International research  and practice conference, "MODERN EUROPEAN SCIENCE -2016 ". 30 June - 07 July 2016. Volume 11. Philological sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 62-64 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20683
 3. Применение плавания при коррекции искривления позвоночника.Качалов А.Ю.//Materialy XII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Nauka i inowacja - 2016". 07-15 pazdziernika 2016 roku, Volume 4, Pedagogiczne nauki.  Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P.81-83. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20867
 4. Формирование у студентов положительной мотивации к здоровому образу жизни, Качалов А.Ю. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. 2 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21557
 5. Влияние занятий водным поло на функциональное состояние организма ватерполистов. КачаловА.Ю. //Materials of XIII International research and practice conference, "Trend of modern science ". 30 may - 07 june 2018. Volume 14. Physical culture and sport. . Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 33-35 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20866
 6. Вивчення динаміки плавальної підготовленості юних ватерполістів / Качалов О. Ю. // Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2017», 07-15 października 2017 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2017. – Volume 4. – S. 65–67. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21554
 7. Выявление особенностей физического развития ватерполистов 15 – 16 лет / Качалов Александр Юрьевич // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 74–77. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26781/3/iScience2019_2%2846%29-4_Kachalov.pdf
 8. Використання інформаційних технологій в спорті.Качалов О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, ISSN 2524-0986. –с.80-84; Наукометричні БД:Copernik  http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27866/3/iScience2019_3%2847%29-3_Kachalov.pdf
 9. Особенности психологической подготовки юных ватерполистов. Качалов А.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире, май 2019г., //Журнал, выпуск 5(49),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.32-37. ; Наукометричні БД:Copernik; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28505
 10. Отбор подростков на роль вратаря в водном поло/ Качалов Александр Юрьевич (Киев, Украина)// Журнал «Актуальные научные исследования в современном  мире», Выпуск 10(54)2019, часть 6, Переяслав-Хмельницкий-2019. -с.43-47 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31277
 11. Управління підготовкою плавців на основі використання сучасних інформаційних технологій/ Качалов Олександр Юрійович (Київ, Україна) // ISCIENCE.IN.UA Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 1(57) ч. 4, Вид-во © NGO THE INSTITUTE FOR SOCIAL TRANSFORMATION ; С.79-83 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31977

Кондратович Андрій Борисович  

 1. Особенности  системы  подготовки  спортсменов, специализирующихся  в  спортивных  играх.,КондратовичА.Б.//Materialy ХІІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "DNY VEDY - 2016",22.03.2016 - 30.03.2016, Dil 15,Psychologie a sociologie. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha:2016.- P.55 -58 ; 
 2. Значення культура мовлення тренера ігрових видів спорту. КондратовичА.Б., ШарафутдіноваС.У.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "CUTTING-ENGE SCIENCE - 2016". 30 April - 07 May 2016. Volume 14. Computer science. Physical education and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 96-98 ;
 3. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості./Гринь А.Р., Кондратович А.Б.Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C.33-36; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20863
 4. Вплив занять футболом на показники фізичних якостей студентів. КондратовичА.// Materials of XIII International research and practice conference "CUTTING-EDGE SCIENCE-2017" 30 April -07 May, 2017, Volume 13. History.Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 99-102; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19739
 5. Історія виникнення і розвитку футболу в Україні.Кондратович А.Б.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 64-66 ;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19738
 6. РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ, Кондратович А.Б.//Актуальные научные исследования в современном мире // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 1. с.54-57; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
 7. Розвиток швідкисно-силових якостей студентів. що займаються футболом; доповідь,Автори - Кондратович А.Б., Козлова Т.Г.// ХIV Міжнародна наукова практична конференція "Актуальні наукові дослідження у сучасному світі; Місце проведення - Днепр; Дата проведення: 15.02.2018 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23458 
 8. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості / Гринь А. Р., Кондратович А. Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 5 (75). – С. 33–36. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20863
 9. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів / Гринь Андрій Романович, Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. 3. – С. 53–57.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513
 10. Швидкісно-силова підготовка футболістів студентської команди з урахуванням індивідуальних параметрів навантаження / Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 78–82. – http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26782
 11. Особливості розвитку фізичних якостей у футболістів / Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(45), ч. 5. – С. 45–50. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27486
 12. Процес освоєння футбольного удару з використанням інформації про біомеханічну структуру/Кривенда Вячеслав Сергійович, Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 77–80 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31287
 13. Значення культури мовлення тренера ігрових видів спорту / Кондратович А. Б., Шарафутдінова С. У. // Materials of the XII International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2016», April 30 - May 7, 2016. – Sheffield : Science and education LTD, 2016. – Volume 14 : Computer science. Physical education and sport. – P. 96–98. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2988
 14. Нейромоторна та смислова програма дій при ударі футболіста по мячу  Нейромоторна та смислова програми дій при ударі футболіста по мячу / Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 65–70. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31286
 15. Процес освоєння футбольного удару з використанням інформації про біомеханічну структуру/Кривенда Вячеслав Сергійович, Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 77–80 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31287

Кривенда Вячеслав Сергійович

 1. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста.Журавлев С.А., Кривенда В.С.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; 
 2. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.Кривенда В.С.,Журавлев С.А.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; 
 3. Организационные проблемы развития  мини-футбола  в вузах  Украины. КривендаВ.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 82-84 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19742
 4. Комплектования мини-футбольной команды по индивидуальным признакам подготовленности и физического развития.Кривенда В.С. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie.  Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.79-81; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19631
 5. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - ФУТЗАЛІСТІВ ПЕРШИХ РОКІВ НАВЧАННЯ, Кривенда В.С./АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ//сборник научных трудов, выпуск 3(35), ч.1, март 2018, Переяслав-Хмельницький, с.65-70;
 6. Підвищення ефективності тренувального процесу підготовки футболістів у залах / Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 83–88. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26784
 7. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / Журавльов С. О., Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 69–73. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780
 8. Характеристика величини навантажень і контроль фізичної підготовленості у футболі / Журавльов Сергій Олексійович, Кривенда Вячеслав Сергійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 4. – С. 41–46. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30532
 9. Процес освоєння футбольного удару з використанням інформації про біомеханічну структуру/Кривенда Вячеслав Сергійович, Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 77–80 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31287
 10. Фізична підготовка спортсменів, які спеціалізуються у міні-футболі / Кривенда Вячеслав Сергійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 71–76. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31285

Крилов Анатолій Геннадійович

 1. П'ять базових вправ для зростання м'язів. КриловА./НауковийчасописНПУім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С.34-37 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21519
 2. Необхідність силової підготовки студентів засобами гірьового спорту.Корюкаєв М.М.,Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 – ст.58-61; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20886
 3. Техника выполнения становой тяги в пауэрлифтинге / А. Г. Крилов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 1 (54). – С. 35–38http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25366
 4. Вплив занять атлетичною гімнастикою на розвиток фізичних якостей в умовах технічних вузів України.Корюкаєв М.М.,Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 11(81)16, К: 2016 - ст.61-65;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20893
 5. Швидкісно-силова підготовка дзюдоїстів 14-15 років.Крилов А.Г. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 11(93)17, К: 2017 - С.55-57;
 6. Застосування активної форми відпочинку з метою підвищення працездатності гімнастів / Зеніна Ірина Володимирівна, Крилов Анатолій Геннадійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав- Хмельницкий, 2018. – Вып. 12(44), ч. 2. – С. 52–55.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26349
 7. Організаційно-технічні рекомендації та особливості розвитку силових якостей студентів-пауерліфтерів / Крилов Анатолій Генадійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав- Хмельницкий, 2018. – Вып. 12(44), ч. 2. – С. 115–123. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26352
 8. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ЖІНКИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ПАУЕРЛІФТИНГОМ // Актуальные научные исследования в современном мире Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 4(48), ч. 3 с.31-37 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27588
 9. Особенности саморегуляции организма студентов на занятиях по физическому воспитанию Крилов А.Г. Зеніна І.В. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, –с.75-80;
 10. Формування фізкультурно-спортивних інтересів і потреб в активній руховій діяльності студентської молоді / Зеніна Ірина Володимирівна, Крилов Анатолій Геннадійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 4. – С. 47–51. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30484
 11. Фізична культура на свіжому повітрі як засіб оздоровлення студентів  / Зеніна Ірина Володимирівна, Крилов Анатолій Геннадійович (Київ, Україна)  // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 2(58), ч. 4 –   С.54- 57 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32406 
 12. Специфіка силових здібностей в пауерліфтингу/ Зеніна Ірина Володимирівна,  Крилов Анатолій Геннадійович (Київ, Україна)// ISCIENCE.IN.UA Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 1(57) ч. 4, Вид-во © NGO THE INSTITUTE FOR SOCIAL TRANSFORMATION ; С.69-72 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31978

Кузенков Олег Вікторович

 1. Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки.Кузенков О.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.233-236;  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20914
 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТА – ОСНОВА КОМАНДНОЇ ГРИ, Кузенков Олег Вікторович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.47-50; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25214
 3. Значення та використання тренером короткострокових перерв під час проведення ігор з баскетболу. Кузенков Олег Вікторович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.51-55; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25219
 4. Вивчення випадків використання окремих видів конфліктів в спортивних командах/ Кузенков О.В. //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, вид-во © NGOTHEINSTITUTEFORSOCIALTRANSFORMATION, 2019;-с.88-91 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27556
 5. Тенденції розвитку сучасного баскетболу//Актуальные научные исследования в современном мире /Кузенков О.В. // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, вид-во © NGOTHEINSTITUTEFORSOCIALTRANSFORMATION, 2019; -с.92-95 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27557

Кураченко Ольга Степанівна

 1. Аналіз показників фізичного розвитку студентів (порівняння з вимогами міжнародних стандартів.Кураченко О.С., Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.ст.101-102;
 2. Оптимізація розумової працездатності засобами фізичної культури; доповідь,Автори - Кураченко О.С.; V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт, та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань);  Місце проведення - м.Київ, Київський університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 27.11.2017
 3. Інноваційні та нетрадиційні методики оздоровлення; доповідь,Автори - Кураченко О.С.; Інтерактивний форум УКРМЕДІНФО; Місце проведення - м.Київ, готель Хайят; Дата проведення: 16.12.2017 ;
 4. Формування здорового способу життя молоді; Автори - Кураченко О.С.; ІІ Всеукраїнський конгрес "Мистецтво Лікування"; доповідь, Місце проведення - м.Київ, Бізнес центр Парус; Дата проведення: 01.03.2018 ;
 5. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я; доповідь, Автори - Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С.; ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти"; Назва доповіді - Місце проведення - м.Київ, НАУ; Дата проведення: 15.06.2018 ;

Лозенко Наталія Миколаївна    

 1. Методичні рекомендації до застосування Аеро Фанку як складової оздоровчого та спортивного тренування студентів, Лозенко Н.М., гриф факультету (інституту); № протокола Ради 2; дата отримання грифу 26.10.2015; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14925
 2. Відповідальність за власне здоров'я як домінантний аспект здоров'язбереження студентів.Оргєєва С.В., Хачатрян В.В., Лозенко Н.М.//Вісник Національного Авіаційного Універсітету., серія: Педогогіка. Психологія: збірник наукових праць, К: 2017 - С.130-135; jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/.../12514/16948
 3. Методичні аспекти навчання при проведенні занять з аеробіки зі студентами.Лозенко Н. М./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.71-72;
 4. Відповідальність за власне здоровя як домінантний аспект здоровязбереження студентів, Оргєєва С.В., Хачатрян В.В., Лозенко Н.М. //Вісник Національного Авіаційного Університету, Збірник наукових праць, Випуск 1 (10), Київ 2017;. http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/pdf
 5. Музика як одна зі складових ефективності занять фітнес-аеробікою/ Тетяна Шепеленко, Наталія Лозенко// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 53. С.126-128  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31985

Лускань Олег Юрійович    

 1. Теоретичний аналіз досліджень щодо вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ . Лускань Олег Юрійович, //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.70-76; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25223
 2. Фізичне виховання як засіб формування здорового способу життя студентської молоді. Лускань Олег Юрійович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІ Международная научная конференция, 26-27 квітня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 4(36),часть 6, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.58-64;
 3. Розвиток уваги у студентів на тренуваннях з міні-футболу. Лускань О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире, апрель 2019г., //Журнал, выпуск 4 (48),часть 3, ISSN 2524-0986.Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.148-153; Наукометричні БД:Copernik;Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27598
 4. Застосування засобів і методів фізичної культури для підвищення ефективності навчальної праці студентів. Лускань О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире, апрель 2019г., //Журнал, выпуск 4 (48),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав Хмельницкий, 2019.- С.142-148; Наукометричні БД:Copernik; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27593
 5. Фізичне виховання студентів ВНЗ в сучасних умовах. Лускань О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(45), ч. 3. – С. 66-72; Наукометричні БД:Copernik
 6. Особливості змагальної організації студентської ігрової команди. Лускань О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире, май 2019г., //Журнал, выпуск 5(49),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.37-42.; Наукометричні БД:Copernik;

Мохунько Олександр Дмитрович  

 1. Повышение эффективности тренировочного процесса подготовки футболистов в залах. МахунькоА//Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 85-91 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19741
 2. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу,Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ;
 3. Особливості формування агресивної поведінки  спортсмена.Скибицький Ігор Глібович,Мохунько Олександр Дмитрович.//Актуальные научные исследования в современном мире:XIX Международная научная конференция, 26-27 ноября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(19),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.103-107; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19761
 4. Розвиток координаційних здібностей у студентів-футзалістів перших років навчання; доповідь, Автори - Мохунько О.Д.; ХХХV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; сборник научных трудов, випуск 3(35), ч.1, март 2018, Переяслав-Хмельницький, с.65-70,;
 5. Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвітку виду спорту; доповідь, Автори - Мохунько Олександр Дмитрович; .Науково-практичний семінар; Місце проведення - Київський університет імені Бориса Грінченка; Дата проведення: 23.10.2017 ;
 6. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсмена; доповідь,Автори - МохунькоО.Г., СкибицькийІ.Г.; .Конференція"Фізичне виховання у спортивно навчальних закладах України на  сучасному  етапі:стан, напрямки  та  перспективи  розвитку"; Місцепроведення - Кропивницький; Дата проведення: 18.05.2018 ;
 7. Критерии тренировочной нагрузки в единоборствах; доповідь,Автори - Мохунько О.Д., Муравський Л.В.; ХІІІ міжнародна науково-практична конференція "Науковий горизонт-2017"; Місце проведення - Днепр; Дата проведення: 30.09.2017 ;
 8. Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ / Мохунько О. Д. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 12(44), ч. 2. – С. 68–71 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082
 9. Підвищення рівня рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу / О. Д. Махунько // Materiály XIII Mezinárodní vědecko-praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2017», 22-30 května 2017 roku. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017. – Volume 10 : History. Psychologie a sociologie. Tělesné kultury a sport. – S. 51–55. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19740
 10. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів / Гаврилова Н. М., Мохунько О. Д., Муравський Л. В. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46–51 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397
 11. Повышение эффективности тренировочного процесса подготовки футболистов в залах/ А. Д. Махунько // Materials of the XII International scientific and practical conference «Science without borders – 2016», March 30 - April 7, 2016. – Sheffield : Science and Education Ltd., 2016. – Volume 11 : Pedagogical sciences. Physical culture and sport. – Pp. 85–90. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19741
 12. Методи наукової психології в спорті / СкибицькийІ. Г., МохунькоО. Д. // ХIІМіжнароднанауково-практичнаінтернет-конференція «Зимовінауковіпідсумки 2018 року» : тезидоповідей, 25 грудня 2018 р. – Дніпро: НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 123–126. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26076 
 13. Основні аспекти вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ Гаврилова Н.Є, Мохунько О.Д. Актуальные научные исследования в современном мире, март 2019г., //Журнал, выпуск 3(47),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.38-43; Наукометричні БД:Copernik;Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27865
 14. Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ. Мохунько О.Д. Актуальные научные исследования в современном мире, декабрь 2018г., //Журнал, выпуск 12(44),часть 2, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.68-72; Наукометричні БД:Copernik; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2608 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082  
 15. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. Гаврилова Н.М., Мохунько О.Д., Муравський Л.В./Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. –Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46-51 ; Наукове вахове виданняUrl -
 16. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів групи спортивного вдосконалення з футболу/ Мохунько О. Д., Муравський Л. В.//Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с.55-59   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29998
 17. Вдосконалення програми  підготовки до марафонського бігу / Скибицький І. Г., Мохунько О. Д.// Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2019, с.20-22  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30001

Муравський Леонід Володимирович   

 1. Исследование индивидуального влияния нервно-психических напряжений на показатели специализированных двигательных реакций спортсменов.Скибицкий Игорь Глебович, Муравский Леонид Владимирович.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.110-114;
 2. Критериитренировочнойнагрузкивєдиноборствах, МахунькоА.Д., МуравськийЛ.В. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD.
 3. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів / Гаврилова Н. М., Мохунько О. Д., Муравський Л. В. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46–51 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397
 4. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів групи спортивного вдосконалення з футболу/ Мохунько О. Д., Муравський Л. В.//Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с.55-59   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29998

Новицький Юрій Володимирович

 1. Детермінаційні відносини проявів особистості в формуванні культури здоров'я студентської молоді / Ю. В. Новицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70). – С. 115–119 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17898
 2. Общие представления о проблеме здорового образа жизниГетманВ.А., НовицкийЮ.В.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ", -2016. Volume 14. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 30-33 ;
 3. Здоровье – гармония и баланс жизнедеятельности человека,  Гетман В.А.,Новицький Ю.В.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.28-32"
 4. Системні фактори впливу на здоров'я людини.Гетман В.О.,Новицький Ю.В.//Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених:у 2т./ Вид-во CумДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми - 2016. - Т.І. - С.169-173; (входять до наукометричних БД); http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22272
 5. Методичні рекомендації з фізичного виховання для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі боротьби дзюдо);Новицький Ю.В., гриф факультету (інституту); № протокола Ради 9; дата отримання грифу 30.05.2016;(Методичні рекомендації українською мовою);
 6. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі легкої атлетики); Новицький Ю.В.,гриф факультету (інституту); № протокола Ради 3; дата отримання грифу 30.11.2015;(Методичні рекомендації українською мовою); http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14375
 7. Некоторые вопросы формирования культуры здоровья.НовицькийЮ.В.,/Materials of XII international research and praktice conference:fundamental and applied science - 2016/ Volume 10. Sheffield:science and education ltd - 2016, s. 17-21;
 8. Спряженість психічних властивостей в проявах комунікативності / Ю. В Новицький // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 1, Вип. 44. – С. 127–131 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17903
 9. Гендерные зависимости психомоторной активности от проявлений темперамента.Новицький Ю.В.,//Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий - 2017. ст. 85-89.;Наукометричні БД:Copernik.
 10. Современный мир и здоровье человека.Новицький Ю.В.,/Актуальные научные исследования в современном мире// Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий-2017. С. 77-80.; Наукометричні БД:Copernik
 11. Гендерные зависимости коммуникативной работоспособности от проявлений темперамента.Новицький Ю.В.,/Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 2 (22), часть 5. Переяслав-Хмельницкий-2017. ст. 110-115.; Наукометричні БД:Copernik;
 12. Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента, Новицький Ю.В.,/Дьякова О.В./Сборник научных трудов:Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 3 (23), часть 7. С. 98 - 102; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
 13. Гендерные особенности проявления динамических характеристик пластичности нервных процессов, Новицький Ю.В.,/Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали конференції. Переяслав-Хмельницький, Вип. 4 С. 48-52.; Наукометричні БД:Copernik.  - м. Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.03.2017.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27497 
 14. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35), ч. 4. – С. 111–115. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198
 15. Вплив освітянської парадигми на формування інтелектуальних потреб студентів технічного університету / Новицький Юрій Володимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, май 2018. – Вып. 5(37), ч. 7. – С. 65–69.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23291 ;
 16. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной работоспособности студентов технического ВУЗа / Новицкий Юрий Владимирович, Гаврилова Надежда Михайловна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 8. – С. 148–149.   ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268 
 17. Сопряженность интеллектуальных процессов с темпераментом на основе психомоторной активности у студентов / Новицкий, Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4(36), ч. 2. – С. 66–70. ; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23200 ;
 18. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35), ч. 4. – С. 111–115.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198;
 19. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Вергиниевна // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов , 26-27 февраля 2018 г., – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2(34), часть 5. – С. 104–107. URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
 20. Гендерные особенности проявления пластичности в поведенческих реакциях студентов / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 4(48), ч. 2. – С. 116–121. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27497
 21. Гендерные особенности формирования личностных компетенций студентов технического университета. Новицкий Ю.В., Дьякова О.В., Гаврилова Н.М. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(45), ч. 3. – С. 77–81 ; Наукометричні БД:Copernik;Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26312
 22. Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета. Новицький Ю.В., Д якова О.В., Руденко Г.А. //Актуальные научные исследования в современном мире, декабрь 2018г., //Журнал, выпуск 12(44),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.98-105.; Наукометричні БД:Copernik; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690
 23. Формально-динамический профиль студенток технического университета университета / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 5(49), ч. 8. – С. 66 -70  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27870
 24. Особенности сопряжения интеллектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин технического университета / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 5. – С. 37–42  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30471
 25. Изменения психофизиологического профиля студенток в динамике интеллектуальных и лидерских проявлений / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 3. – С. 55–61.   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31481
 26. Изменения формально-динамического профиля студентов-мужчин в реализации образовательной парадигмы/ Новицький Ю.В.  // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 2(58), ч. 3. –С.137-141 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32407
 27. Особистісні прояви схильності до стресу в системі формування компетенцій майбутніх фахівців / Ю.В. Новицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15.“Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/”36. Наукових праць/ За ред. Г. М. Арзютова. - К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. - Випуск 3K(45)14 – С. 205-210 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19594

Обезюк Тетяна Константинівна

 1.  Вивчення мотивації студентів "КПІ ім. І.Сікорського" до організації здорового способу життя; Автори доповіді - Обезюк Т.К. ; V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читаньМісце проведення - м.Київ, Київський університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 27.11.2017;
 2. Здоровий спосіб життя молоді як запорука тривалості життя; доповідь, Автори - Обезюк Т.К.; ІІ Всеукраїнський конгрес "Мистецтво лікування, Місце проведення - м.Київ, Бізнес центр Парус: 01.03.2018 ;
 3. Значення фізичної культури і її вплив на формування репродуктивного здоров'я молоді, доповідь на Інтерактивний форум УКРМЕДІНФО; Автори - Обезюк Т.К.; Місце проведення - м.Київ, готель Хайят; Дата проведення: 16.12.2017 ;
 4. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я; доповідь, Автори - Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С.;ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти"; - м.Київ, НАУ; 15.06.2018;

Пасічна Тетяна Володимирівна    

 1. Фізична досконалість студентів на прикладі фанк аеробіки як складової частини фізичного виховання.Пасічна Т.В./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.89-91;
 2. Критерії хореографічної підготовленості спортсменів у складнокоордінаційних видах спорту. Валентина Тодорова, Тетяна Пасічна.//Фізична активність, здоров'я і спорт., випуск 4(26), вид-во Львівський державний універсітет фізичної культури, Львів,2016. С.50-56;
 3. Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ, /Атаманюк С.І., Кіріченко О.В., Пасічна Т.В., //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Випуск 147, том 2, , /Чернігів, 2017;
 4. Деякі аспекти виховання студентської молоді. Методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою, ., Пасічна Т.В., Сербо Є.В.,.;Науковий часопис НТУ імені М.П.Драгоманова, випуск 4 (98) 2018, Череповська О.А., Пасічна Т.В., Сербо Є.В.;
 5. Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту, Валентина Тодорова, Тетяна Пасічна//Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, №3(39), 2017, 192-196с;
 6. Применение нестабильных опор и упражнений для контроля положения центра тяжести в тренировочном процессе баскетболисток 13-14 лет, Собко И.Н., Ищенко А.А., Храпов С.Б., Пасична Т.В. /стр. 114-125 ; DOI - Наукометричні БД:Copernik; https://dx.doi.org/10.34142/ZSR.2019.05.01;
 7. Interrelationof neurodynamic indicators with indicators of physical and technical readiness of young footballers of 12-13 and 15-16 years in the preparatory and competitive periods of the annual cycle of the training process, Kozina Zh.L., Cretu M., Safronov D.V., Grynʹ I., Ruban I., Khrapov S.B., Pasichna T.V; Наукометричні БД:Copernik; DOI -https://dx.doi.org/10.34142/ZSR.2019.05.01
 8. Деякі аспекти фізичного виховання студентської молоді. Методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою/Череповська О.А.1, Пасічна Т. В.2, Сербо Є.В.// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 4 (98) 2018. С.179-182 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30359
 9. Choreographic training in the sport aerobics/ VALENTYNA TODOROVA-1, VIKTORIIA PODHORNA-1, OLHA BONDARENKO-1, TETIANAPASICHNA-2, YURII LYTVYNENKO-3, VITALII KASHUBA-3 // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), November 30, 2019; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31986  

Підвальна Олена Василівна    

 1. Формування інтересу до нетрадиційних видів фітнесу як засобів здоров’язбереження студентів спеціальних медичних груп / О. В. Булейченко, О. В. Підвальна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 3 К (84). – С. 101-105. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30173
 2. Вивчення і використання фітнес-йоги в процесі фізичного виховання студентів спеціально-медичних груп у ВНЗ / О. В. Підвальна, О. В. Булейченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 3К (97). - С. 408-412. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30175
 3. . Йога як засіб здоровья збереження для студентів спеціальної медичної групи у педагогічних навчальних закладах / О. В. Підвальна//науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, Серія 15(Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), вип.3К(110)19;Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, с.446-448 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30601
 4. Педагогічний контроль розвитку коордінаційних здібностей організму засобами рітмічної гімнастики на заняттях з фізичного виховання у студентів спеціалбної медичної групи гуманітарного ВУЗу./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць.Випуск 11 - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30354

 

Прус Надія Михайлівна 

 1. Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу / Прус Н. М., Ускова С. М. // Materials of the XII International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2016», April 30 - May 7, 2016. – Sheffield : Science and education LTD, 2016. – Volume 14 : Computer science. Physical education and sport. – P. 61–63.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29885
 2. Движение – путь к увеличению продолжительности жизни./Файнберг Б.А., Прус Н.М./Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.20-24 ;
 3. Рекомендаціїщодонавчанняправильномудиханнюпідчасоздоровчогобігу.ПрусН.М.,УсковаС.М.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 7-1
 4. Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17;
 5. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72;
 6. Значениенекоторыхнагрузокирежимовдляздоровья./ГавриловаН.М., ПрусН. М./ Materials of XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11.  Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 59-62; 
 7. Анализ влияния занятий атлетической гимнастикой  на состояние резервных возможностей организма спортсменов.Скибицкий Игорь Глебович, Прус Надежда Михайловна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г., Переяслав-Хмельницкий. //Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.133-136;
 8. Вплив різних режимів тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики.Скибицький Ігор Глібович, Прус Надія Михайлівна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.128-133;
 9. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Гаврилова Н.М., Прус Н. М.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.114-117;
 10. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы. ПрусН.М., СкибицкийИ.Г. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 31-35 URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795.
 11. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів / Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХХXІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 3. – С. 41–46. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132;
 12. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни. Прус Н.М., Ускова С.М. //Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70; URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444;
 13. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе. ПрусН.М.,УсковаС.М. //Materials of XIV International research and practice conference, "Science and civilization -2018 ". 30 january - 07 february 2018. Volume 10. Physical culture and sport. Philosophy. Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 10-13; URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399 ;
 14. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395
 15. Легка атлетика як засіб долучення студентської молоді до спорту. Прус Н.М. Актуальные научные исследования в современном мире, март 2019г., //Журнал, выпуск 3(47),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.153-158.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869; Наукометричні БД:Copernik;
 16. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. Прус Н.М. Ускова С.М. Актуальные научные исследования в современном мире, январь 2019г., //Журнал, выпуск 1(45),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.88-94. ; Наукометричні БД:Copernik Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869 
 17. Силова підготовка студентів групи спортивного вдосконалення з орієнтування/ Прус Н. М., Ускова С. М. // Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с С.59-63  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29999
 18. Вправи для розвитку спортивних якостей легкоатлета Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 91–94. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31288
 19. Використання засобів легкої атлетики для поліпшення параметрів психофізичного стану фізичної підготовки студентів технічного ВНЗ / Прус Надія Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 8(52), ч. 1. – С. 106–111.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29741
 20. Підготовка студентів до проведення змагань з естафетного бігу/ Прус Надія Михайлівна.// Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 2(58), ч. 4 –С.147-150 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/324088
 21. Вправи для розвітку спортивних якостей легкоатлета/ / Прус Н.М. Ускова С.М. // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2019. - Вып. 12(56), ч. 5 С.91-94 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3128
 22. Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу / Прус Н. М., Ускова С. М. // Materials of the XII International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2016», April 30 - May 7, 2016. – Sheffield : Science and education LTD,2016.–Volume 14Computer science. Physical education and sport. – P. 61–63.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29885

Руденко Галина Андріївна

 1. Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета.Новицький  Ю.В., Д якова О.В., Руденко Г.А. //Актуальные научные исследования в современном мире, декабрь                         2018г., //Журнал, выпуск 12(44),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.98-105.; Наукометричні БД:Copernik; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690
 2. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений/ Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80; фахове видання - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395
 3. Особенности сопряжения интеллектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин технического университета / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 5. – С. 37–42.
 4. Изменения психофизиологического профиля студенток в динамике интеллектуальных и лидерских проявлений / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 3. – С. 55–61.   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31481 
 5. Аналіз техніки бігу на 3000 метрів/ Скибицький І. Г., Руденко Г. А. // Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2019, с.23-25 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30002

Сабіров Олександр Сергійович   

 1. Стан фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів./Сабіров О., Пантік В., Шевчук А./Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українкивип. 4(36), Луцьк: 2016 - С. 67-72; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23457
 2. Стан фізичного розвитку студентів вищих навчальних закладів / Олександр Сабіров, Василь Пантік, Георгій Гац // Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2016. – № 3 (35). – С. 60–65 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21226
 3. Стан фізичного і психологічного компонентів здоров'я в якості життя студентів вищих навчальних закладів.О. Сабіров, А. Хомич, О.Самчук.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українкивип. 4(32), Луцьк: 2015 - С. 60-65 ; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21227
 4. Історичні особливості розвитку регбі в Україні. Сабіров Олександр //Фізична активність і якість життя людини (текст):збірник тез. доп. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (22-24 травня 2018)/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, Луцьк: 2018 - С. 76;---
 5. Концептуальні основи формування рухових умінь і навичок студентів у процесі позааудиторних занять фізичними вправами. Олександр Сабіров, Василь Пантік //Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, вип. 1(41), Луцьк: 2018 - С. 36-45; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25325
 6. Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення : кол. моногр. /Анатолій Цьось та ін./наук. ред. й упорядник проф. А.В. Цьось.- Луцьк :Вежа-Друк, 2018. -312с. українською мовою; Ухвалено методичною радою № 17; дата 29.11.2017. ---
 7. Актуалізація національних цінностей в сучасній освіті: оздоровчі виміри. Сабіров О.С. //Фізична активність і якість життя людини: прогр. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 червня 2019р.). Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 9с.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27983
 8. The state of physical and psychological components of health in the quality of life of the university students https:// ela.kpi.ua/handle/123456789/21237
 9. Сабіров, О. Стан фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів / Олександр Сабіров, Василь Пантік, Андрій Шевчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2016. – № 4 (36). – С. 67–72. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21229

Скибицький Ігор Глібович   

 1. Особливості формування агресивної поведінки спортсмена. [препринт] / Ігор Скибицький, Олександр Мохунько // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХIX Международной научной конференции, 26-27 ноября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 11(19), ч. 3. – С. 103–107http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19761
 2. ВлияниепсихическойнапряженностинапоказателидвигательныхреакцийспортсменовСкибицкийИ..//MATERIAL of 11 international research and practice conference Fundamental and applied science – 2015 October 30 – November 7. 2015. Volume 13. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD – 2015.- P.13-15;
 3. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22136
 4. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу,/Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ;
 5. Аналіз впливу занять атлетичною гімнастикою на стан резервних можливостей організму. Скибицький І.Г.  //Збірник наукових праць XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах на сучасному етапі. Стан та перспективи розвитку."/Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету ім.Володимира Винниченка, Кіровоград ,2016.- С.58-61;
 6. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів.Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 77-80 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22137
 7. Вплив різних тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики». Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М.//26-27листопада 2016р Переяслав-Хмельницький 26.10.2017. вип..11. с136-142.;
 8. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакції спортсменів,Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М. Науковий часопис національного пед./ університету ім..Драгоманова. серія -15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури. (фізична культура іспорт. Вип..01 (68) вересень 2016. с. 74-77.;
 9. Иcследование взаимовлияния силовых и аэробных нагрузок в атлетической гимнастике.Скибицький І.Г.,// Materials of 12 international Research and Practice conference volume 2.Prospec word sciencen2016 yuli 30 august.7.2016- c.23-24.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19860
 10. Генезис формирования агрессивного поведения в спорте,Скибицький І.Г.//. Materials of 13 cinduct of modern science -2016. Phisical culture and sport histori philosophy Sheffild. November 30 december 2016; стр.16-20;
 11. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов / Скибицкий И.Г., Прус.Н.М.//MANERIALS OF THE 13 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCESCIENTIFIC HORIZONS-2017September-30-octobr 7.2017   Volume 6   PHYSICAL CULTURE AND SPORTSHEFFILD SCIENE AND EDUCATION 2017. 31-35.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795
 12. Методы научной психологии в спорте/. Скибицкий И.Г.,   //MATERIALY 13 MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI PERSPEKTYWICZNE OPRAZCOWANIA SA NAUKA I TECHNIKAMI – 2017 07-15 LISTOPADA 2017VOLUME 4 PSYCHOLOGIA I SOCIOLOGIA …FIZYCZNA KULTURA I SPORT         PRZEMYSL       Nauka I studia 2017. S. 21-27/;
 13. Исследование мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию в Вузе. СкибицкийИ.Г.,   MATERIALY 13 INTERNATIONAL RESEARCH ANDPRACTICE   CONFERENCE 7 CODUCT OF MODERN SCIENCE – 2017 november 30 – December 7     2017,Philological sciencec Phisical culture and sport SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION 2017. ;
 14. Методика подготовки к занятиям бегом. СкибицкийИ.Г.,   //MATERIALS OF THE 14 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL   CONFERENCE SCIENCE AND CIVILIZATION – 2018. January 30 – February 7. 2018.SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION LTD.   2018
 15. Специальнаясиловаяподготовкаспринтера./ СкибицкийИ.Г.,РуденкоГ.А.//MATERIALS OF THE 14 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL   CONFERENCE SCIENCE ANDCIVILIZATION – 2018. January 30 – February 7. 2018SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION LTD.   2018. S..26-32/http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23269
 16. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсмена/ Скибицкий И.Г., Мохунько О.Д.//Міністерство науки та освіти України. Збірник наукових праць 24 Всеукраїнської науково - практичної конференції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченко. Кропивницький, 18-19 травня 2018. - с.206-210;
 17. Анализ величины тренировочной нагрузки в единоборствах / Скибицкий И. Г. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 85–89 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25396
 18. Влияние занятий атлетической гимнастикой на состояние резервных возможностей организма спортсменов / И. Г. Скибицкий // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: Teoria i Praktyka – 2016», 07-15 sierpnia 2016 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2016. – S. 102–108.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19861
 19. Вдосконалення програми  підготовки до марафонського бігу / Скибицький І. Г., Мохунько О. Д.// Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2019, с.20-22  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30001
 20. Спеціальна силова підготовка спринтера//Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с.63-66  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30000
 21. Аналіз техніки бігу на 3000 метрів/ Скибицький І. Г., Руденко Г. А. // Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2019, с.23-25 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30002

Томашевський Дмитро Володимирович  

 1. Вплив фізичних навантажень на опорно-руховий апарат і функціональний стан студентів спортсменів. Та відновлення педагогічними засобами студентів спортсменів / Д. В. Томашевський // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki - 2016», 07 - 15 lutego 2016 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2016. – Volume 6 : Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. – S. 83–87.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24904
 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ З ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРШОГО ВІКУ. Томашевський Д. В. //МАТЕРИАЛИ XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 2017»15 - 22 март 2017 г., София «Бял ГРАД-БГ» OOД ,2017.- C.93-100; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 3. Методика проведення занять волейболом з особами старшого та похилого віку.Томашевський Д. В.// Материали за XIII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 8 : Философия. Филологическите науки. Физическата култура и спорта. – С. 78–84; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 4. Дидиатичні принципи планування та організації місць занять волейболом з урахуванням вікових особливостей осіб старшого та похілого віку, Томашевський Д.В.,//Актуальные научные исследования в современном мире, Сборник научных трудов, выпуск 3(35) часть 1,Переяслав-Хмельницкий, март 2018г., стр.94-97;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24901
 5. Індивідуальні тактичні дії у волейболі студентів груп спортивного вдосконалення «Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського» Томашевський Д.В. //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(47), ч. 3; вид-воNGOTHEINSTITUTEFORSOCIALTRANSFORMATION-2019; -с.169-172 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27515
 6. Індивідуальні тактичні дії у волейболі студентів груп спортивного вдосконалення "Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського". Томашевський Д.В. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, ISSN 2524-0986. –с.169-173; Наукометричні БД:Copernik; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27515
 7. Передача мяча як тактичний засіб організації нападаючих дій при навчанні студентів тих що займаються волейболом в групах спортивного вдосконалення КПІ ім. Ігоря Сікорського/ Томашевський Д.В.//«Актуальные научные исследования в современном мире»; Журнал-Переяслав-Хмельницький,2019.-Выпуск 10(54) ч. 6- С.113-115 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32156
 8. Нападаючи дії та подача  мяча як тактичний засіб організації  нападаючих дій при  навчанні студентів тих що займаються волейболом в групах  спортивного вдосконалення КПІ ім. Ігоря Сікорського/ Томашевський Д.В.//«Актуальные научные исследования в современном мире»; Журнал-Переяслав-Хмельницький,2020.-Выпуск 1(57) ч. 4- С.138-141 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32375
 

Ускова Світлана Михайлівна  

           1.Двигательная активность – необходимое условие полноценной жизни человека.Гаврилова Н.М., Ускова С.М.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.24-28 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22093

Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22136

Рекомендаціїщодонавчанняправильномудиханнюпідчасоздоровчогобігу.ПрусН. М.,УсковаС.М.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD.2016.- P. 7-10;

Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17;

Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.Прус Н. М.,Ускова С.М. //Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22154

Генезисформированияагрессивногоповеденияспортсмена. СкибицкийИ. Г.,УсковаС.М.//Materials of  XII International research  and practice conference, "CONDUCT OF MODERN SCIENCE -2016 ". 30 novembre - 07 decembre 2016. Volume 11. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield.2016.- P. 16-21;

Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. ГавриловаН.М., УсковаС.М. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23391

Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе/ Прус Н. М., Ускова С. М. // MaterialstheXIVInternationalscientificandpracticalconference “Scienceandcivilization - 2018”, January 30 - February 7, 2018. – Sheffield : ScienceandEducationLTD, 2018. – Volume 10 : Физическая культура и спорт. Философия. – С. 10–12.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399

Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни. Прус Н.М., Ускова С.М. //Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70.URLhttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444,

Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів, Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХХXІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 3. – С. 41–46; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132

Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395

Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. Прус Н.М. Ускова С.М. Актуальные научные исследования в современном мире, январь 2019г., //Журнал, выпуск 1(45),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.88-94. ; Наукометричні БД:Copernik Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869

Легка атлетика як засіб долучення студентської молоді до спорту. Прус Н.М. Актуальные научные исследования всовременном мире, март 2019г., //Журнал, выпуск 3(47),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.153-158.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869; Наукометричні БД:Copernik;

Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу / Прус Н. М., Ускова С. М. // Materials of the XII International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2016», April 30 - May 7, 2016. – Sheffield : Science and education LTD, 2016. – Volume 14 : Computer science. Physical education and sport. – P. 61–63.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29885

Силова підготовка студентів групи спортивного вдосконалення з орієнтування/ Прус Н. М., Ускова С. М. // Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с С.59-63  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29999

Вправи для розвитку спортивних якостей легкоатлета Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 91–94. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31288

Методика навчання читання карти спортсменів-орієнтувальників на етапі початкової підготовки / Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 108–113. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31289

Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу / Прус Н. М., Ускова С. М. // Materials of the XII International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2016», April 30 - May 7, 2016. – Sheffield : Science and education LTD,2016.–Volume 14Computer science. Physical education and sport. – P. 61–63.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29885

 

Устименко Григорій Олександрович 

Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління. Устіменко Г.О./ Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.476-479;  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20916    

Основа общефизической подготовки баскетболистов. Яременко О.М., Устименко Г.О. Актуальные научные исследования в современном мире, февраль 2019г., //Журнал, выпуск 2(46),часть 4, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.188-192/; Наукометричні БД:Copernik Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786

Ловкость и быстрота как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. – С. 242–245 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32409

Построение недельного микроцикла подготовки к соревнованиям по баскетболу / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. – С. 239–241 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32410

Яременко Олег Миколайович

Особенности спортивной тренировки баскетболистов.Яременко О.М.//Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI - 2016",22-28 unora 2016, Dil 10,Pedagogika. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha - 2016.- P.88-89; 

Витривалість її розвиток, гнучкість і методи її удосконалення.Яременко О.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 81-83;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19535

Передача, ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі.Яременко О.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 84-86.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19536

Психофізичний стан студентів в системі їх відбору для занять баскетболом. Особливості прояву.Яременко Олег Миколайович//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІІІ Международная научная конференция, 26-27 января 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 1(33),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С124-128; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

Основы обучения техники и тактики игры в баскетбол студентов І и ІІ курсов на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского, .Яременко Олег Миколайович//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІІІ Международная научная конференция, 26-27 января 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 1(33),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С128-134;Наукометричні БД:Copernik

Прыжок как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста / Яременко Олег Николаевич // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 192–195. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26787

Основа общефизической подготовки баскетболистов / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 188–191. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786

Построение недельного микроцикла подготовки к соревнованиям по баскетболу / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. – С. 239–241 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32410

Ловкость и быстрота как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. – С. 242–245 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32409

 Відповідальний за надання інформації завідувач кафедри Новицький Ю.В.