Наукові публікації за останні рокі

 Інформація о наукових публікаціях викладачів, які розміщенні у бібліотеці  ela.kpi

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/1730   загальна

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12949 конференції

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12954 статті в наукових виданнях

SAM 5694 Роботи викладачів кафедри за останні 5 років:

Більш ранні дивитися в библіотеці  ela.kpi.ua

Агеєв Павло Миколайович

 1. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних віковихгрупп/2017// https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 2. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів/2017   https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660
 3. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки /2018
 4. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання/ 2016   https://zenodo./record/50306/preview/Zapolskii.pdf
 5. Вплив занять бойовим містецтвом джиу-джтсу на фізичний та психологічний стан розвиток молоді/ 2019     http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587 
 6. Особливості швидкісно-силової підготовки боксерів /2019/    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32155 
 7. Критерії оцінювання фізичної підготовленості юних борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки /2020/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32105 

Білоконь Віктор Петрович       

  1. Организация и методика проведения рекреативных мероприятий/2019/    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31132
  2. Этапы изучения отдельного технического элемента при подготовке футболистов в «КПИ им. Игоря Сикорського» /2019  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31482 
  3. Основные средства решения задач технической подготовки юных футболистов средствами соревновательных и тренировочных упражнений /2019/    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31480
  4. Проблема дефицита двигательной активности студенческой молодежи /2018/    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31468 
  5. Залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури засобами фізичного виховання /2019/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31842 
  6. Травматизм у футболі. Механізми травмування у футболі  /2019/   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31846 
  7. Мотивация студентов на занятиях физической культурой и спортом при помощи сореновательно-игрового метода,   Білоконь В.П. /2017/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31469 
  8. Аналіз рівня психофізфологичного стану студентів НТУУ "КПІ";  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23412
  9. Система физического воспитания в высшем учебном заведении  /2017/                            http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20338
  10. Особливості психологічної характеристики футболу як засобу професійно-прикладної психофізичної підготовки  /2019/ 

Градусова Наталія Вікторівна

 1. Єфективність впровадження новітніх фітнес-технологій в системі навчання студентів ВНЗ /2017/ http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20750/1/Chekhovskaya_Gradusova.pdf
 2. Контрологія - путь к сохранению здоровья молодого поколения . /2019/   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27943  
 3. Применение метода пилатеса в работе со студентами  /2019/
 4. Виды физической активности для студенческой молодежи / /2020/       https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31975 
 5. Контрология – путь к сохранению здоровья молодого поколоения /2019/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27943
 6. Виды физической активности для студенческой молодежи /2020/     https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31975
 7. Використання методу пілатеса для розвитку фізичних якостей студентів/2020/      https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34233
 8. Влияние оздоровительной аэробики, по системе Пилатеса, на уровень физической подготовки студентов/2021  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40484

Гринь Андрій Романович  

 1. Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності /2017/http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20905
 2. Психологичні ресурси подалання наслідків травм та збереження здоров,я спортсменів /2018/           http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25891
 3. Вплив занять міні-футболом на фізичний стан студенток /2016/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20829
 4. Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця /2017/                  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20860
 5. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості / 2016/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20863
 6. Оцінка сформованості навичок регуляції передстартових психічних станів у спортсменів в процесі підготовки до змагань з веслувального слалому /2018/   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25888
 7. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів    /2019http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513
 8. КОРЕКЦІЯ ПЕРЕДСТАРТОВИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ФУТБОЛІСТІВ НА ПЕРЕД ЗМАГАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ  /2020/ 
 9. Вдосконалення актуального психічного стану спортсменів із застосуванням заходів психокорекції  /2020/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34415

Демиденко Марина Олегівна       

 1. Травмування плеча як найбільш поширена проблема в жіночому триатлоні. Методи та засоби превентивної реабілітації, Демиденко М.О./2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23583
 2. СРЕДСТВА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ ПЛЕЧА В ПРЕВЕНТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЖЕНСКОМ ТРИАТЛОНЕ /2018)  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23473
 3. Технические средства программы превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне /2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23664
 4. Построение методов превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне в зависимости от календарного плана соревнований" /2017/
 5. Біомеханічні аспекти створення програми превентивної фізичної реабілітації пошкоджень верхньої кінцівки в жіночому триатлоні  /2018/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23474
 6. Перспективы использования современных технических систем и средств в программе превентивной физической реабилитации повреждений плечевого сустава спортсменок женского триатлона / 2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23529 

Д'якова Оксана Віргініївна  

 1. Комплексна характеристика підготовки студентів,які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку НТУУ "КПІ" /2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21360
 2. Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента /2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
 3. Нейродинамическая составляющая психофизиологических характеристик волейболистов высокой квалификации 2018/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23715
 4. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов /2018/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
 5. Місце спеціальних продуктів в системі харчування спортсменів високої кваліфікації /2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22123;
 6. Гендерные особенности формирования личностных компетенций студентов технического университета.  2019/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26312
 7. Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета. /2018/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690
 8. Визначення впливу зовнішніх факторів на розвиток «таргет-паніки» у спортсменів-лучників/ /2020/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33431
 9. Особенности сопряжения интеллектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин  технического университета/2019/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30471 

Журавльов Сергій Олексійович  

 1. Проблемы организации пропаганды мини-футбола среди населения/2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19630
 2. Особливості підготовки студентських збірних команд з футзалу до короткострокових змагань,  /2018/
 3. Особливості підготовки футзалістів на сучасному етапі розвитку виду спорту.; доповідь /2017/
 4. Розвиток швидкісної сили і швидкісно-силової  витривалості у  футболістів  команд  ВНЗ /2018/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26151 
 5. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі /2019/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780
 6. Підвищення рівня рухової активності студентів ЗВО засобами міні-футболу /2019/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30473
 7. Характеристика величини навантажень і контроль фізичної підготовленості у футболі / 2019/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30532
 8. Организационные проблемы развития  мини-футбола  в вузах  Украины/2016    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19742

Запольський Дмитро Петрович                 

 1. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних вікових групп /2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 2. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів /2017/ https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/465077.pdf
 3. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки /2018/   http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23207/1/Vazhlyvist_tehniky_navchannya_v_boxi_Nazymok_V.V..pdf
 4. Вплив занять бойовим містецтвом джиу-джтсу на фізичний та психологічний стан розвиток молоді /2019/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587

Захарова Ірина Юріївна

 1. Проблеми формування цінностей фізичної культури у  студентської молоді  /2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26322
 2. Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи /2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26316
 3. Использование оздоровительных программ для коррекции нарушений осанки студентов специальной медицинской группы  /2018/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26306
 4. Проблемы ухудшения зрения у студенческой молодежи и методы их решения /2019/   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30600
 5. Застасування дихальних вправ для покращення здоров’я студентів з захворюваннями органів дихання       /2020/   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31979

Кетова (Ігнатенко) Наталія Валеріївна  

 1. Характеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартрит /2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 2. Клініко-фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом /2017                https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30362 
 3. Характеристика методов и средств физической реабилитации при заболевании молодежи на сколиоз/2019      https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30383
 4. Характеристика методів і засобів лікувальної фізичної культури при захворювані на сколіоз  /2018/    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 5. Основы теории адаптации студентов к учебно – тренировочному процессу  /2019/           https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30599

Карпюк Ірина Юріївна

 1. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я   /2018/
 2. Аналіз показників фізичного розвитку студентів (порівняння з вимогами міжнародних стандартів)   /2017/
 3. Фізичне виховання. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів спеціальних медичних груп із вегетативними дисфункціями/2017/http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27645
 4. Інноваційні технології фізичного виховання студентів» (навчальний посібник для студентів)  /2018/  Авторський коллектив       http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546

Качалов Олександр Юрійович 

 1. Формирование у студентов положительной мотивации к здоровому образу жизни  /2017/         http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21557
 2. Влияние занятий водным поло на функциональное состояние организма ватерполистов  /2018/               http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20866
 3. Вивчення динаміки плавальної підготовленості юних ватерполістів /2017/                         http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21554
 4. Выявление особенностей физического развития ватерполистов 15 – 16 лет   /2019/      http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26781/3/iScience2019_2%2846%29-4_Kachalov.pdf
 5. Використання інформаційних технологій в спорті  /2019/   http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27866/3/iScience2019_3%2847%29-3_Kachalov.pdf
 6. Особенности психологической подготовки юных ватерполистов   /2019/              http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28505
 7. Отбор подростков на роль вратаря в водном поло/2019/    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31277
 8. Управління підготовкою плавців на основі використання сучасних інформаційних технологій   /2020/      https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31977

Кондратович Андрій Борисович  

 1. Вплив занять футболом на показники фізичних якостей студентів/2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19739
 2. Історія виникнення і розвитку футболу в Україні   /2017                        http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19738
 3. РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ  /2018      http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23458 
 4. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів /2019/    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513
 5. Швидкісно-силова підготовка футболістів студентської команди з урахуванням індивідуальних параметрів навантаження /2019/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26782
 6. Особливості розвитку фізичних якостей у футболістів /2019/      http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27486
 7. Процес освоєння футбольного удару з використанням інформації про біомеханічну структуру/2019/          https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31287
 8. Нейромоторна та смислова програма дій при ударі футболіста по мячу /2019/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31286

Кривенда Вячеслав Сергійович

 1. Комплектования мини-футбольной команды по индивидуальным признакам подготовленности и физического развития/2017   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19631
 2. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - ФУТЗАЛІСТІВ ПЕРШИХ РОКІВ НАВЧАННЯ/2018
 3. Підвищення ефективності тренувального процесу підготовки футболістів у залах /2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26784
 4. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі /2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780
 5. Характеристика величини навантажень і контроль фізичної підготовленості у футболі /2019      https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30532
 6. Процес освоєння футбольного удару з використанням інформації про біомеханічну структуру/2019 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31287
 7. Фізична підготовка спортсменів, які спеціалізуються у міні-футболі / 2019.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31285

Крилов Анатолій Геннадійович

 1. Швидкісно-силова підготовка дзюдоїстів 14-15 років./2017
 2. Застосування активної форми відпочинку з метою підвищення працездатності гімнастів/2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26349
 3. Організаційно-технічні рекомендації та особливості розвитку силових якостей студентів-пауерліфтерів/2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26352
 4. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ЖІНКИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ПАУЕРЛІФТИНГОМ /2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27588
 5. Особенности саморегуляции организма студентов на занятиях по физическому воспитанию/2019
 6. Формування фізкультурно-спортивних інтересів і потреб в активній руховій діяльності студентської молоді /2019  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30484
 7. Фізична культура на свіжому повітрі як засіб оздоровлення студентів  / 2020https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32406 
 8. Специфіка силових здібностей в пауерліфтингу/2020https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31978

Кузенков Олег Вікторович

 1. Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки/2017   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20914
 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТА – ОСНОВА КОМАНДНОЇ ГРИ/2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25214
 3. Значення та використання тренером короткострокових перерв під час проведення ігор з баскетболу/2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25219
 4. Вивчення випадків використання окремих видів конфліктів в спортивних командах/2019   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27556
 5. Тенденції розвитку сучасного баскетболу2019  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27557
 6. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ  ДАБЛ ДАБЛ СКЛЗ НА ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ БАСКЕТБОЛІСТАМИ ШТРАФНИХ  КИДКІВ/ /2020.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34231
 7. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДАБЛ ДАБЛ СКЛЗ НА ТЕХНІЧНІ ВМІННЯ БАСКЕТБОЛІСТА/2020  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34232

Лозенко Наталія Миколаївна    

 1. Відповідальність за власне здоров'я як домінантний аспект здоров'язбереження студентів/2017     jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/.../12514/16948
 2. Методичні аспекти навчання при проведенні занять з аеробіки зі студентами/ 2017
 3. Відповідальність за власне здоровя як домінантний аспект здоровязбереження студентів/ 2017     http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/pdf
 4. Музика як одна зі складових ефективності занять фітнес-аеробікою/2019. Вип. 53. С.126-128  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31985
 5. Детермінанти системи контролю іншомовної підготовки студентів немовних  спеціальностей/ 2020   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36411
 6. Виховання традиційних духовних цінностей у студентів засобами фізичної культури і спорту /2020  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37379

Лускань Олег Юрійович    

 1. Теоретичний аналіз досліджень щодо вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ . 2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25223
 2. Фізичне виховання як засіб формування здорового способу життя студентської молоді/2018
 3. Розвиток уваги у студентів на тренуваннях з міні-футболу/2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27598  
 4. Застосування засобів і методів фізичної культури для підвищення ефективності навчальної праці студентів/2019   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27593
 5. Фізичне виховання студентів ВНЗ в сучасних умовах/2019
 6. Особливості змагальної організації студентської ігрової команди. /2019
 7. ВИКОРИСТАННЯ САМОСТІЙНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ/ 2020    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34229
 8. ФАКТОРИ ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО /2020.       https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34230
 9. САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ В РЕЖИМІ ДНЯ  СТУДЕНТІВ ЯК ДОДАТКОВА РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я//2020//       https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34234
 10. Психологічна підготовка в ігрових видах спорту/ 2020. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35047 

Мохунько Олександр Дмитрович  

 1. Розвиток координаційних здібностей у студентів-футзалістів перших років навчання/2018
 2. Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвітку виду спорту/2017 ;
 3. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсмена/2018 
 4. Критерии тренировочной нагрузки в единоборствах/2017 ;
 5. Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ /2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082
 6. Підвищення рівня рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу 2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19740
 7. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів /2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397
 8. Методи наукової психології в спорті /2018   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26076 
 9. Основні аспекти вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ/2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27865
 10. Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ/2018  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082  
 11. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів/2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397  
 12. Особливості формування агресивної поведінки  спортсмена/2016   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19761
 13. Повышениеэффективноститренировочногопроцессаподготовкифутболистоввзалах/ 2016   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19741
 14. Формування агресивної поведінки спортсмена/2020  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37247
 15. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів групи спортивного вдосконалення з футболу/ 2019   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29998
 16. САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ В РЕЖИМІ ДНЯ  СТУДЕНТІв ЯК ДОДАТКОВА РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я/ 2020.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34234
 17. Вдосконалення програми  підготовки до марафонського бігу /2019   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30001

Муравський Леонід Володимирович   

 1. Критерии  тренировочной  нагрузки  в  єдиноборствах/2017
 2. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів //2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397
 3. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів групи спортивного вдосконалення з футболу/ 2019    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29998

Новицький Юрій Володимирович

  1. Гендерные зависимости коммуникативной работоспособности от проявлений темперамента/2017
  2. Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента/2017    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
  3. Гендерные особенности проявления динамических характеристик пластичности нервных процессов/2017.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27497 
  4. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / 2018.       http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198
  5. Вплив освітянської парадигми на формування інтелектуальних потреб студентів технічного університету /2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23291 ;
  6. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной работоспособности студентов технического ВУЗа /2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268 
  7. Сопряженность интеллектуальных процессов с темпераментом на основе психомоторной активности у студентов / 2018    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23200 
  8. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / 2018    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198;
  9. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов / 2018.    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
  10. Гендерные особенности проявления пластичности в поведенческих реакциях студентов /2019           http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27497
  11. Гендерные особенности формирования личностных компетенций студентов технического университета/2019                         http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26312
  12. Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета/2018    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690
  13. Формально-динамический профиль студенток технического университета университета /2019.     http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27870  
  14. Особенности сопряжения интеллектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин технического университета /2019 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30471
  15. Изменения психофизиологического профиля студенток в динамике интеллектуальных и лидерских проявлений / 2020   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31481
  16. Изменения формально-динамического профиля студентов-мужчин в реализации образовательной парадигмы/2020.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32407

Обезюк Тетяна Константинівна

 1. Вивчення мотивації студентів "КПІ ім. І.Сікорського" до організації здорового способу життя/2017
 2. Здоровий спосіб життя молоді як запорука тривалості життя/2018 
 3. Значення фізичної культури і її вплив на формування репродуктивного здоров'я молод/2017 
 4. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я/2018

Пасічна Тетяна Володимирівна    

 1. Фізична досконалість студентів на прикладі фанк аеробіки як складової частини фізичного виховання/2017
 2. Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ /2017
 3. Деякі аспекти виховання студентської молоді. Методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою/2018
 4. Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту/2017
 5. Применение нестабильных опор и упражнений для контроля положения центра тяжести в тренировочном процессе баскетболисток 13-14 лет/2019  DOI - Наукометричні БД:Copernik; https://dx.doi.org/10.34142/ZSR.2019.05.01;
 6. Interrelationof neurodynamic indicators with indicators of physical and technical readiness of young footballers of 12-13 and 15-16 years in the preparatory and competitive periods of the annual cycle of the training process/2019   DOI -https://dx.doi.org/10.34142/ZSR.2019.05.01
 7. Деякі аспекти фізичного виховання студентської молоді. Методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою/ 2018   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30359
 8. Choreographic training in the sport aerobics/2019; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31986  
 9. Тенденції змін у правилах змагань у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах / 2020  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36453
 10. Проблеми підготовки спортивного резерву в умовах сучасних закладів позашкільної освіти /2020     https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36434 
 11. Удосконалення змісту хореографічної освіти в аеробіці на етапі спеціалізованої базової підготовки спортсменів/ 2020https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36384
 12. Особливості психофізичного стану дітей дошкільного віку з особливими потребами    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36452
 13. Effectiveness of yoga intervention enhanced by progressive muscular relaxation on pain in women after breast cancer surgery/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37582   doі: https://doi.org/10.5114/pq.2020.96231
 14. Розвиток швидкісно-силових якостей та спеціальної витривалості спортсменок високого класу у спортивному командному фітнесі https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36363
 15. Проблеми підготовки спортивного резерву в умовах сучасних закладів позашкільної освіти https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36434
 16. Напрями удосконалення результативності змагальної діяльності збірної команди України зі спортивної аеробіки   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37594

Підвальна Олена Василівна    

 1. Формування інтересу до нетрадиційних видів фітнесу як засобів здоров’язбереження студентів спеціальних медичних груп /2017   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30173
 2. Вивчення і використання фітнес-йоги в процесі фізичного виховання студентів спеціально-медичних груп у ВНЗ //2018.   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30175
 3.  Йога як засіб здоровья збереження для студентів спеціальної медичної групи у педагогічних навчальних закладах /2019   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30601
 4. Педагогічний контроль розвитку коордінаційних здібностей організму засобами рітмічної гімнастики на заняттях з фізичного виховання у студентів спеціалбної медичної групи гуманітарного ВУЗу/2018   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30354
 5. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЙОГИ НА ДИХАЛЬНУ СИСТЕМУ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП/2020.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34416
 6. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ТА МОТИВАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ/2020    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34425

Прус Надія Михайлівна 

 1. Значение  некоторых  нагрузок  и режимов  для  здоровья/2017      http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795.
 2. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів / 2017  htt  p://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132;
 3. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни/2018    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444;
 4. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе./2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399 ;
 5. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений /2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395
 6. Легка атлетика як засіб долучення студентської молоді до спорту/2019  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869
 7. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов/2019      http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869 
 8. Силова підготовка студентів групи спортивного вдосконалення з орієнтування/2019  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29999
 9. Вправи для розвитку спортивних якостей легкоатлета/2019  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31288
 10. Використання засобів легкої атлетики для поліпшення параметрів психофізичного стану фізичної підготовки студентів технічного ВНЗ / 2019    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29741
 11. Вправи для розвітку спортивних якостей легкоатлета/2019 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/312
 12. Підготовка студентів до проведення змагань з естафетного бігу/2020  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/324088

Руденко Галина Андріївна

 1. Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета/2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690 
 2. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений/2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395
 3. Особенности сопряжения интеллектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин технического университета / 2019 
 4. Аналіз техніки бігу на 3000 метрів /2019   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30002
 5. Изменения психофизиологического профиля студенток в динамике интеллектуальных и лидерских проявлений / 2020.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31481 

Сабіров Олександр Сергійович   

 1. Історичні особливості розвитку регбі в Україні /2018
 2. Концептуальні основи формування рухових умінь і навичок студентів у процесі позааудиторних занять фізичними вправами/2018 -  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25325 
 3. Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення/2018
 4. Актуалізація національних цінностей в сучасній освіті: оздоровчі виміри/2019    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27983
 5. The state of physical and psychological components of health in the quality of life of the university students                                                   https:// ela.kpi.ua/handle/123456789/21237

Скибицький Ігор Глібович   

 1. Вплив різних тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики/2017
 2. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов /2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795
 3. Методы научной психологии в спорте/2017
 4. Исследование мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию в Вузе /2017
 5. Методика подготовки к занятиям бегом/2018
 6. Специальнаясиловаяподготовкаспринтера/2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23269
 7. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсмена/ /2018
 8. Анализ величины тренировочной нагрузки в единоборствах /2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25396
 9. Вдосконалення програми  підготовки до марафонського бігу / 2019    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30001
 10. Спеціальна силова підготовка спринтера/ 2019    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30000
 11. Аналіз техніки бігу на 3000 метрів/ 2019  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30002
 12. Формуванняагресивноїповедінкиспортсмена/2020https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37247

Томашевський Дмитро Володимирович  

 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ З ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРШОГО ВІКУ /2017    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 2. Методика проведення занять волейболом з особами старшого та похилого віку/2017 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 3. Дидиатичні принципи планування та організації місць занять волейболом з урахуванням вікових особливостей осіб старшого та похілого віку/2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24901
 4. Індивідуальні тактичні дії у волейболі студентів груп спортивного вдосконалення «Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського»/2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27515 
 5. Індивідуальні тактичні дії у волейболі студентів груп спортивного вдосконалення "Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського". /2019  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27515
 6. Передача мяча як тактичний засіб організації нападаючих дій при навчанні студентів тих що займаються волейболом в групах спортивного вдосконалення КПІ ім. Ігоря Сікорського/2019   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32156
 7. Нападаючи дії та подача  мяча як тактичний засіб організації  нападаючих дій при  навчанні студентів тих що займаються волейболом в групах  спортивного вдосконалення КПІ ім. Ігоря Сікорського/ 2020  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32375 
 8. БЛОКУВАННЯ М’ЯЧА ТА ВІДВОЛІКАЮЧІ ДІЇ ГРАВЦІВ ЯК ТАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТИХ ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ В ГРУПАХ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ КПІ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНИЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСКОГО»/  2021 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39902
 9. Особливості використання засобів волейболу в групах спортивного вдосконалення студенток закладів вищої освіти/2021 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40912

Ускова Світлана Михайлівна 

 1. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів/2017. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23391
 2. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе/2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399
 3. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни./2018  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444,
 4. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів/2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132
 5. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений /2018   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395 
 6. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов/2019  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869 
 7. Силова підготовка студентів групи спортивного вдосконалення з орієнтування/ /2019  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29999
 8. Вправи для розвитку спортивних якостей легкоатлета/2019  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31288
 9. Методика навчання читання карти спортсменів-орієнтувальників на етапі початкової підготовки / 2019   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31289

Устименко Григорій Олександрович 

 1. Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління/2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20916    
 2. Основа общефизической подготовки баскетболистов./2019  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786
 3. Ловкость и быстрота как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста /2020.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32409
 4. Построение недельного микроцикла подготовки к соревнованиям по баскетболу / 2020 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32410

Яременко Олег Миколайович

 1. Витривалість її розвиток, гнучкість і методи її удосконалення/2017   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19535
 2. Передача, ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі/2017  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19536
 3. Психофізичний стан студентів в системі їх відбору для занять баскетболом. Особливості прояву/2018
 4. Основы обучения техники и тактики игры в баскетбол студентов І и ІІ курсов на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского/2018
 5. Прыжок как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста /2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26787
 6. Основа общефизической подготовки баскетболистов /2019  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786
 7. Построение недельного микроцикла подготовки к соревнованиям по баскетболу / 2020. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32410
 8. Ловкость и быстрота как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста 2020  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32409
 9. Групові тактичні дії нападу в баскетболі / 2021  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40973

 Відповідальний за надання інформації завідувач кафедри Новицький Ю.В.